Voor 1 januari 2019 had iedere kerkgemeenschap in de Heilige Clara parochie nog zijn eigen PCI (Parochiële Caritas Instelling). Nu is het echter zo dat de parochie maar één PCI mag hebben, wat voor 2019 niet het geval was. Voor de aanloop van 2019 waren er fusie besprekingen geweest, waaruit de PCI de Heilige Clara is ontstaan met lokale werkgroepen. De PCI beheert het eigen vermogen en bezittingen zoals landerijen, terwijl de Lokale Werkgroep Caritas (LWC) minder bevoegdheden hebben gekregen. De LWC-en hebben de taak op zich genomen om mensen te helpen die om een of andere rede in financiële problemen zijn gekomen. Ook rond de kersttijd besteden ze aandacht aan de mensen die dat nodig hebben. 

Door bestuurswisselingen in Nieuwveen was het probleem ontstaan dat de LWC van Nieuwveen te weinig leden had, zelfs na actieve verwerving, om een bestuur te vormen.  Hierdoor werd toenadering gezocht of ze zich konden aansluiten bij de LWC van Zevenhoven, aangezien deze wel uit een volledig bestuur bestond. Tijdens overleg met de betreffende LWC-en en de PCI is er overgaan tot een samenvoeging van de LWC van Nieuwveen en Zevenhoven. Door deze samenvoeging is er weer een volledig bestuur ontstaan voor beide kerk gemeenschappen. Hierdoor is Truus Hassing met eervol ontslag gegaan. 

De LWC van Zevenhoven en Nieuwveen, voorlopig hanteren we deze naam, bestaat uit: 

Voorzitter: Ina Tersteeg Zevenhoven
Secretaris: André Bos Zevenhoven
Penningmeester: John van der Zwaan Nieuwveen
Lid: Erwin Teunissen Nieuwveen
Lid: John Akerboom Zevenhoven
Lid: Petra van den Berg Zevenhoven

Namens de LWC Ina Tersteeg (telefoon 0172-537172).