Omdat er dit jaar alleen online kerstvieringen zijn in onze federatie hadden wij een aantal activiteiten voorbereid om u toch de gelegenheid te bieden een moment in de kerk te zijn om te bidden , een kaarsje op te steken en de kerststal te bekijken.

Echter, met het oog op de laatste ontwikkelingen op het gebied van het beperken van de coronabesmettingen (o.a. maatregelen van de zijde van de rijksoverheid en van het bisdom) hebben wij helaas moeten besluiten om alle geplande activiteiten rond de kerst af te gelasten.

Alleen de wandeling langs de uitbeeldingen van het kerstverhaal in de Nicolasashof, de tuin van de Nicolaaskerk, kunt u op eigen gelegenheid nog maken t/m 31 december.

De Beheercommissie.