In november en december zetten jongeren zich jaarlijks in voor DiaconAction. Om ook dit jaar een diaconale actie te doen die coronaproof is, stelde het bisdom Rotterdam kaarten beschikbaar voor jongeren om te schrijven aan onder meer ouderen, zieken of gevangenen. In parochiefederatie Clara en Franciscus in het Groene Hart deden de vormelingen mee en schreven ieder acht kaarten voor oudere parochianen die aan huis gekluisterd zijn in deze tijd.

“Met DiaconAction willen we graag de generaties met elkaar verbinden”, vertelt pastoraal werker Heleen van de Reep die de kaartenactie begeleidt in het Groene Hart. “Normaal zijn er bijeenkomsten rond de eerste heilige communie of het vormsel waarbij parochianen van verschillende generaties elkaar ontmoeten. Door corona gaan die bijeenkomsten niet door. In de aanloop naar het vormsel doen vormelingen vaak klussen in de parochie en ook was dit jaar niet mogelijk. Toen ik zag dat deze kaartenactie er was vanuit het bisdom zag ik een kans om coronaproof de vormelingen een actie laten doen én de generaties te verbinden.”

Lees meer…>>>