U heeft het wellicht al begrepen uit de laatste Samenstromen, de Tussenbeide of anderzijds, maar om te voorkómen dat we alsnog mensen bij de deur moeten gaan terugsturen:

Het fysiek bijwonen van de kerstvieringen is dit jaar helaas niet mogelijk.

U kunt de vieringen echter wel digitaal volgen via www.rkgroenehart.nl  of  via Youtube -> tv.rkgroenehart