De MOV-groep van de Heilige Clara Parochie organiseerde tijdens de Vastentijd een haak-estafette. Elke week kwam er een nieuwe opdracht, bijvoorbeeld een eiermandje, een grot of enkele paasdiertjes. Na zes weken, aan het einde van de Vastentijd, had je een volledig paastafereel bij elkaar gehaakt.

Deze actie was een groot succes in de zes kerken van de parochie (Aarlanderveen, Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Zevenhoven). Veel parochianen haakten elke week mee. Hun vrijwillige bijdrage voor de patroontjes kwam ten goede aan de Vastenactie.

Op zaterdag 14 november jl. reikte bisschop Van den Hende symbolisch Elisabethcertificaten uit aan een aantal diaconale initiatieven in het bisdom, uit erkentelijkheid voor hun inzet in de coronatijd voor kwetsbare mensen in onze samenleving.
De MOV-groep kreeg voor hun haak-estafette ook een Elisabethcertificaat.

Omdat vanwege covid-19 de uitreiking niet op het bisdom kon plaatsvinden, reikte pastor Heleen van de Reep het certificaat uit aan een verraste MOV-groep. Voorzitter Jos Schalkwijk nam het certificaat in ontvangst.