Wij weten: iedereen in onze parochiekern is van goede wil. Toch is een aantal toegezegde bijdragen voor de actie Kerkbalans van dit lopende jaar nog niet aan onze penningmeester overgemaakt. Kan gebeuren natuurlijk, maar wilt u uw administratie er nog eens op nakijken?