Uw parochie is een plaats van betekenis waar:

  • inspirerende vieringen zijn en de sacramenten worden gevierd,
  • mensen samenkomen die vanuit het Evangelie willen leven,
  • mensen omzien naar elkaar,
  • mensen betrokken zijn bij hun naasten dichtbij en ver weg,
  • mensen samen naar het Woord van God luisteren om antwoorden te vinden op levensvragen,
  • mensen aandacht hebben voor kinderen en tieners.

De parochie zet zich in om zo een plek van betekenis te zijn voor álle mensen: jong of wat ouder, gelovig en zoekend. Veel activiteiten in de Kerk worden door vrijwilligers gedragen. Al is hun inzet gratis, wat zij doen is niet kosteloos. Denk aan de koffie, thee, verwarming, elektriciteit, kaarsen, bloemen en onderhoud van het gebouw. Ook voor het pastoraal team dat beroepsmatig mensen persoonlijk ondersteunt, vieringen leidt en de parochie draaiende houdt, is geld nodig.

Mogen we u vragen om de parochie naar kunnen en vermogen financieel te ondersteunen? De parochie ontvangt geen subsidie van de overheid en is afhankelijk van giften. Daarom is uw financiële steun van onschatbare waarde. Op zaterdag 16 januari 2021 gaat de actieperiode Kerkbalans van start. Vrijwilligers staan klaar om hun bijdrage te leveren. Doet u ook mee? Elke bijdrage is welkom, groot of klein. Dankzij uw steun kan de parochie een inspirerende plek zijn en blijven. En wilt u daarom ook bidden voor het welslagen van de actie Kerkbalans?