De vrijwilligers hebben thuis een attentie ontvangen namens Beheercommissie Parochiekern en pastoraatsgroep. Met deze geste willen we de vrijwilligers bedanken voor de inzet van het afgelopen jaar.

Onder ons kerkgebouw staan letterlijk exact 652 palen. Onze organisatie wordt ondersteund door exact 184 vrijwilligers. Zij zijn figuurlijk de “palen onder de kerkorganisatie”. Zonder hen kan heel veel niet of niet goed meer worden uitgevoerd. Natuurlijk hadden we veel liever een bijeenkomst georganiseerd zoals vorig jaar: de BBB ( Bakkie, Borrel, Barbecue) in de tuin achter de pastorie: supergezellig en zoals door zo ongeveer iedereen gekenmerkt als zeer geslaagd en “graag volgend jaar wéér.” Dat hadden we ook graag gewild, maar helaas: het beruchte virus gooide roet in het eten…. Wij hopen dat het boekje “van Allerheiligen tot Kerstmis” in goede aarde zal vallen bij onze vrijwilligers.

Namens BCP en Pastoraatsgroep nogmaals: BEDANKT !!