Wat fijn dat er steeds mensen zijn die lang houdbare levensmiddelen doneren in de bank in het voorportaal ten behoeve van de mensen die gebruik moeten maken van de voedselbank. Ook voor de feestdagen is dit van harte welkom. We kunnen wel levensmiddelen en schoonmaakproducten e.d. gebruiken maar geen snoepgoed en wijn. Let ook op de houdbaarheidsdatum! Bij voorbaat grote dank.