Dinsdag 17 november gaven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie waarin een aantal aanpassingen van de maatregelen tegen Covid-19 werd aangekondigd. Over het algemeen hebben deze aanpassingen geen grote gevolgen voor het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ zoals dat in de R.-K. Kerk gehanteerd wordt.

Het advies blijft om bij uitvaarten met maximaal dertig personen (familie/bekenden) aanwezig te zijn. Het is echter toegestaan om vanaf 19 november met meer personen aanwezig te zijn (tot maximaal 100), mits in het kerkgebouw waar de uitvaart plaatsvindt anderhalve meter afstand tussen de aanwezigen in acht kan worden genomen (en ook alle andere coronamaatregelen worden nagevolgd). Ook tijdens de begrafenis wordt de anderhalve meter in acht genomen.
Het gebruik van een mondkapje bij het binnenkomen en verlaten van het kerkgebouw, maar ook tijdens de uitvaartviering en de begrafenis, wordt dringend geadviseerd.

In de R.-K. Kerk blijven voor zingen de regels gelden zoals eerder vastgesteld in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Dat wil zeggen: geen samenzang door kerkgangers en alleen een cantor of enkele zangers kunnen zingen, mits …’ (mits onder meer de richtlijnen van het RIVM op dit gebied strikt worden nageleefd).

Kijk op www.rkkerk.nl voor uitgebreide informatie over alle corona-maatregelen.