Weet u dat één op de zeven baby’s een te laag geboortegewicht heeft?

Weet u dat miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd honger lijden? Zo kan men nauwelijks ontsnappen aan de armoedeval: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding.

Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus. Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ontsnappen aan die vicieuze cirkel en steunt daarom tijdens deze Adventsperiode 2020 het project in DR Congo. Duizenden mensen moesten hun akker verlaten (door of voor?) gewapend geweld. Wanneer wij hen steunen, kunnen 50 gezinnen zelf groente, granen en fruit verbouwen. Zo kunnen zij beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.

Wilt u dit project steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Daarnaast organiseert MOV dit jaar op een andere manier de Adventsmaaltijd. Informatie hierover elders in dit blad.

Door deel te nemen aan deze maaltijd op afstand, steunt u bovenstaande actie ook.

Fijn dat u meedoet, ook al is het anders dan anders.

Namens de MOV, Tineke Uijttewaal en Peter Oorthuizen