Allerzielen moesten we dit jaar ook op een andere manier vieren. De kerk was mooi aangekleed en  ‘s-morgens en  ‘s-middags open. Er klonk mooie muziek, er werden kaarsen aangestoken en er was ieder half uur een korte gebedsdienst waarbij ook de namen van de overledenen genoemd werden. Er lag een mooi boekje klaar met inspirerende teksten om mee te nemen. Ook was de Mariakapel open om even naar toe te gaan om te bidden of een kaarsje op te steken. Daarna kon men op eigen gelegenheid het kerkhof bezoeken. Zo kon ieder op zijn eigen manier toch vorm geven aan het herdenken en even extra stil staan bij onze overlevenden. Blij dat we dit hebben kunnen doen gezien ook de mooie reacties die wij van velen hebben gekregen. “Wat mooi dat dit kan”, “Wat fijn zo’n moment van rust in deze hectische tijd”,  “Dit geeft kracht en doet ons goed”, zijn enkele van de reacties.

Achter de schermen is veel werk verzet door de bloemengroep, de BCP en de leden van de pastoraatgroep. Ook in de coronatijd kunnen we dus samen goede initiatieven ontwikkelen.

Alle vrijwilligers weer hartelijk dank.

Pastoraatgroep en BCP