4 november en verder…

We zijn nu een jaar verder en wat is er veel gebeurd! Mensen zijn opgestaan en hebben taken op zich genomen. In het zaalteam, de beheercommissie, secretariaat, familievieringen en pastoraatgroep. Ge-wel-dig! Een geloofsgemeenschap is er niet zomaar vanzelf, als gelovige heeft ieder daarin een rol te vervullen. Zonder dat is er geen gemeenschap, geen kerk. Het is bemoedigend dat we, juist ook in deze coronatijd, met een flink aantal mensen in de Schuur ons geloof vieren en God prijzen. Dat er wordt nagedacht over wat wel kan, zelfs in coronatijd.

We herdenken en we proberen vooruit te kijken. Zal er weer een kerkgebouw kunnen zijn in Hoogmade? Dat is nu niet zeker. Intussen is het ieders opdracht elkaar te bemoedigen en in het geloof te bevestigen. In het dagelijks bestaan te leven uit Gods belofte Ik-zal-er-zijn en antwoord te geven op zijn uitnodiging: Kom maar…

Pastor Marjo Hoogenbosch

 

WELKOM

Welkom bij de parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte – De Goede Herder. We zijn het najaar begonnen met een dierenzegening. Een historische gebeurtenis in onze ‘openlucht’ kerk. De pastoraatgroep vertelt hier meer over. De zegening vond plaats op de dag dat in Staphorst drie kerkbijeenkomsten werden gehouden met 600 gelovigen. Alle persaandacht, die erop volgde, leidde tot een landelijke richtlijn dat ook kerkvieringen met maximaal 30 personen mogen plaatsvinden. Het pastorale team en parochiebestuur volgen deze richtlijn. Een moeilijk besluit omdat het parochiebestuur ons had laten weten, dat wij de Corona-maatregelen goed naleefden. De zaalteams, kosters, lektoren, BHV’ers, koren en parochianen hebben er voor gezorgd dat we de afgelopen maanden inspirerende vieringen hebben gehad in De Schuur. Iedere week kwamen er 60-70 parochianen naar De Schuur.

Wekelijkse vieringen in De Schuur

Houd het nieuws in de gaten, in principe volgen we de RIVM richtlijnen. U kunt inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief, zodat u op de hoogte bent over onze vieringen. U kunt dinsdagochtend per e-mail of telefonisch contact opnemen met het secretariaat voor informatie omtrent de viering voor het komende weekeinde en reserveren.

Actie kerkbalans

In juni is de grote envelop Actie Kerkbalans huis aan huis uitgereikt. We zijn in kaart aan het brengen wie heeft gedoneerd, zodat we een bedankkaartje kunnen sturen. Wilt u ook een uniek bedankkaartje ontvangen, en heeft u nog niet bijgedragen? Maak uw bijdrage over naar rekeningnummer: IBAN NL52 RABO 0123.2014.38 t.n.v. H. Franciscus, Kerkbalans BCP Hoogmade-Woubrugge.

 

Allerzielen

Dit jaar is Allerzielen op maandag 2 november om 19:00 uur in de PKN kerk in Hoogmade met pastor Hoogenbosch en muzikale ondersteuning van LEF. Helaas zijn we genoodzaakt van iedere familie die in het afgelopen jaar een dierbare heeft verloren, maximaal 3 nabestaanden uit te nodigen.

Voor de overige parochianen die deze herdenking niet aan zich voorbij willen laten gaan, stellen wij u -eveneens maandag 2 november- in de gelegenheid om naar het kerkhof te komen. U kunt ‘s middags tussen 14.00 en 17.00 uur een lichtje of bloemetje meenemen zoals u gewend was.
De intenties kunnen in de brievenbus gedaan worden, danwel via een mail naar het secretariaat gestuurd worden. Deze worde voorgelezen tijdens de Allerzielenviering. Via kerkomroep.nl kunt u de viering volgen of terugluisteren. Wij wensen u een fijne herdenking toe.

4 november 2019

Bijna een jaar geleden, op maandag 4 november, stond de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Hoogmade in lichterlaaie. ‘Het zijn onvergetelijke momenten die letterlijk ingebrand zijn in je geheugen. Waar was u toen u het nieuws hoorde? Hoe reageerde u? Dat is voor iedereen weer anders en dat moment, daar willen wij gezamenlijk bij stilstaan’. Omdat we vanwege de Corona-maatregelen beperkt zijn in de mogelijkheden om bijeenkomsten te organiseren, geven we ieder zijn eigen herdenkingsmoment. U bent welkom om te komen naar de afgebrande Onze Lieve Vrouw Geboortekerk op zondag 8 november tussen 12:15 uur en 13:30. U ontvangt een roos met een kaartje. Neem een pen mee en schrijf uw persoonlijke boodschap op het kaartje.

 

Het programma is als volgt:

  • 15 uur: Herdenkingsviering met pastor Hoogenbosch in De Schuur (voor parochianen die hebben gereserveerd)
  • 15 uur: Livestream van de viering voor parochianen die niet naar de viering kunnen/willen komen
  • 15 tot 13.30 uur: U kunt komen naar de afgebrande kerk en uw roos met een persoonlijke boodschap plaatsen.

Beheercommissie Parochiekern

Pastoraatgroep

Pastor Marjo Hoogenbosch

Dierenzegening 4 oktober

Johan Cruijff zei dat elk nadeel voordelen heeft. Dat was het geval op zondag 4 oktober Werelddierendag. Doordat de kerk in Hoogmade is afgebrand was er voldoende ruimte voor dieren en hun baasjes. Een mooie gelegenheid om de dieren te zegenen.

Er was een paard, enkele pony’s, een kalf, honden, poezen, konijnen, kippen, cavia’s en knuffels. Het was een gezellige beestenbende. Ongeveer vijftig baasjes waren meegekomen en op corona-afstand zat de kerk vol! Nog een voordeel: deze zondag geen regen, maar wel een stevige wind. Het kinderkoor deed goed hun best. Kapelaan van Paassen leidde de viering en na enkele gebeden en verhalen over Sint Franciscus was het tijd om de dieren te zegenen. Kapelaan van Paassen had voor alle dieren en baasjes een woordje en de zegen natuurlijk.

Daarna was er een vossenjacht. In Hoogmade zaten acht vossen verstopt die een bijbelverhaal uitbeeldde wat met dieren te maken had. Als eerste was er Jonas in de walvis, Kerstmis werd uitgebeeld met een os en een ezel, Pinksteren waar de H. Geest kwam bij de leerlingen van Jezus in de vorm van een duif , Adam en Eva de slang en de appel , de ark van Noach met heel veel dieren, vijf broden en twee vissen, het verloren schaap en tot slot een lastige wie was deze Heilige? Er waren erbij die het gelijk wisten maar de meesten moesten toch even nadenken. Kapelaan van Paassen liep als Sint Franciscus door Hoogmade. Franciscus die heel veel van dieren hield. Het was een hele geslaagde middag. En heel veel baasjes hebben nu een speciaal dier: gezegend!

Namens de Pastoraatgroep, Jeanne Borst-Oudshoorn

  

Stichting De Groene Punt

Het is bijna een jaar geleden dat de kerk getroffen is door de brand. Een zeer bewogen jaar, waarin nog geen definitief besluit is genomen of de kerk terugkomt. Maar wij hebben vertrouwen dat het goed gaat komen. Het parochiebestuur doet hun uiterste best maar is van vele factoren afhankelijk. Trots zijn wij op de inzet en de activiteiten waar zij mee bezig is. Want hier besteden zij vele uren aan.

Stichting de groene . probeert hun steentje bij te dragen om zo weer een mooi gebouw neer te zetten met de groene punt erop. Onze plannen kunnen nog niet gerealiseerd worden mede door het coronavirus. Maar we houden goede moed, en rekenen op jullie steun, want zonder medewerking van de inwoners en naaste gemeente kunnen we niets. Wij willen jullie alvast bedanken voor de giften en jullie horen van ons. Als u iets wilt doneren voor de toekomst kan dat op rekening nummer

NL87 RBRB 0200 4948 48 t.n.v. Stichting de Groene.nl.

de Groene .(punt)

 

 

Abusievelijk is onderstaande tekst niet geplaatst in Samenstromen van oktober.

Lief en Leed

Overleden:

28 augustus                 Cornelis Jacobus Hoogenboom            80 jaar

31 augustus                 Petrus Leonardus van Schie                 71 jaar

26 september               Karel Bodrij                                          73 jaar