Liturgierooster (in de Schuur, Schoollaan 2, Hoogmade)

ZONDAG 1 NOVEMBER IS ER GEEN VIERING IN HOOGMADE

MAANDAG 2 NOVEMBER: Woord- en Gebedsviering om 19.00 uur
Allerzielenviering in de PKN-kerk (alleen voor genodigden)
U kunt de viering meeluisteren via kerkomroep.nl
Voorganger: Pastor M. Hoogenbosch;
Lectors: Lia van der Voorn en Toos van der Hoorn;
Koor: LEF;
Kosters: Sjaak van der Star en John Olijhoek;
Namen van overleden dierbaren kunt u opgeven t/m 30 oktober via de brievenbus of per e-mail.

ZONDAG 8 NOVEMBER: Woord- en Gebedsviering om 9.15 uur
Herdenking van de kerkbrand
Er is een extra collectemandje voor het werk van de samenwerkende christenen
(de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord).
Voorganger: Pastor M. Hoogenbosch;
Lector: Cock de Lange; Koor: Nederlandstalig koor
Kosters: Willem Elstgeest en Theo Nieuwenhuizen;
Zaalteam: 3;
BHV-er: Corrie den Dubbelden
Intenties: Frans de Vette, Janus de Vette, Petrus Leonardus van Schie, Karel Bodrij, Sjaan Driessen-de Vette, Nicolaas Petrus van der Meer, Frans van Tol, Marie Lieverse-van der Ploeg en overleden familie

ZONDAG 15 NOVEMBER: Woord- en Gebedsviering om 11.15 uur – Diaconiezondag
Er is een extra collectemandje voor het jongerenwerk.
Voorganger: Frans Dam;
Lector: Cobie Wolvers;
Koor: Inspiratie
Kosters: Sjaak van der Star en John Olijhoek;
Zaalteam: 4;
BHV-er: Emely Rimmelzwaan
Intenties: Leny van Leijden-Hoogenboom, Co en Jo Elstgeest, Karel Bodrij

ZONDAG 22 NOVEMBER: Woord- en Gebedsviering om 9.15 uur
Er is een extra collectemandje voor de plaatselijke Parochiële Caritas Instelling.
Voorganger: Diaken A. van Aarle;
Lector: Alice van den Berg;
Koor: Nederlandstalig koor
Kosters: Willem Elstgeest en Theo Nieuwenhuizen;
Zaalteam: 5;
BHV-er: Anita Deckers
Intenties: Cor en Mien van Tol, Bert van der Salm, Martinus Hendricus Hogenboom, Petrus Leonardus van Schie

ZONDAG 29 NOVEMBER: Eucharistieviering om 11.15 uur – 1e zondag van de Advent
Er is een extra collectedoosje bestemd voor de Adventsactie
Voorganger: Kapelaan B. van Paassen;
Lector: Lia van der Voorn;
Koor: Enjoy
Kosters: Sjaak van der Star en Theo Nieuwenhuizen,
Zaalteam: 6;
BHV-er: Marc van Leijden;
Intenties: Jan Hoogenboom