INLEGVEL PAROCHIEKERN HOOGMADE / WOUBRUGGE NOVEMBER 2020
Secretariaat parochiekern Hoogmade-Woubrugge
geopend op dinsdag van 09.30 – 10.30 uur; Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade, tel. 071-5018237
e-mail: hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl;
website: https://rkgroenehart.nl/locaties/hoogmade-woubrugge/
inschrijven nieuwsbrief via e-mail: bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
Beheercommissie parochiekern Hoogmade-Woubrugge
voorzitter: Leo van Rijn, tel.: 06-53494762, adviseur: Paul Wolvers, secretaris: Lydia Foeken,
penningmeester: Peter Borst, leden: Ilma de Haas en Mariska van Leeuwen,
adviseur onderhoud gebouwen – terrein: Henk Brunt

Betalingen – rekeningnummers parochiekern Hoogmade-Woubrugge
• Kerkbalans: IBAN NL52 RABO 0123.2014.38  t.n.v. H. Franciscus, Kerkbalans BCP Hoogmade-Woubrugge
• Overige betalingen: IBAN NL56 RABO 0123.2001.05 t.n.v. H. Franciscus, BCP Hoogmade-Woubrugge

Contactpersoon pastoraatgroep: Jeanne Borst, tel. 06-16016089
Contactpersoon kosters: Theo Nieuwenhuizen, tel. 071-5018821
Contactpersoon bezoekgroep: Riekie Brunt, tel. 071-5018138 (voor Hoogmade) en Nico Koot, tel. 0172-518178 (voor Woubrugge)
Informatie voor leden van St. Barbara: bij overlijden neemt u contact op met Van Leeuwen Uitvaartverzorging, tel. 06-13449107

Liturgierooster (in de Schuur, Schoollaan 2, Hoogmade)

ZONDAG 1 NOVEMBER IS ER GEEN VIERING IN HOOGMADE

MAANDAG 2 NOVEMBER: Woord- en Gebedsviering om 19.00 uur
Allerzielenviering in de PKN-kerk (alleen voor genodigden)
U kunt de viering meeluisteren via kerkomroep.nl
Voorganger: Pastor M. Hoogenbosch;
Lectors: Lia van der Voorn en Toos van der Hoorn;
Koor: LEF; Kosters: Sjaak van der Star en John Olijhoek;
Namen van overleden dierbaren kunt u opgeven t/m 30 oktober via de brievenbus of per e-mail.

ZONDAG 8 NOVEMBER: Woord- en Gebedsviering om 9.15 uur
Herdenking van de kerkbrand
Er is een extra collectemandje voor het werk van de samenwerkende christenen
(de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord).
Voorganger: Pastor M. Hoogenbosch;
Lector: Cock de Lange;
Koor: Nederlandstalig koor
Kosters: Willem Elstgeest en Theo Nieuwenhuizen;
Zaalteam: 3;
BHV-er: Corrie den Dubbelden
Intenties: Frans de Vette, Janus de Vette, Petrus Leonardus van Schie, Karel Bodrij, Sjaan Driessen-de Vette, Nicolaas Petrus van der Meer, Frans van Tol, Marie Lieverse-van der Ploeg en overleden familie

ZONDAG 15 NOVEMBER: Woord- en Gebedsviering om 11.15 uur – Diaconiezondag
Er is een extra collectemandje voor het jongerenwerk.
Voorganger: Frans Dam;
Lector: Cobie Wolvers;
Koor: Inspiratie
Kosters: Sjaak van der Star en John Olijhoek;
Zaalteam: 4;
BHV-er: Emely Rimmelzwaan
Intenties: Leny van Leijden-Hoogenboom, Co en Jo Elstgeest, Karel Bodrij

ZONDAG 22 NOVEMBER: Woord- en Gebedsviering om 9.15 uur
Er is een extra collectemandje voor de plaatselijke Parochiële Caritas Instelling.
Voorganger: Diaken A. van Aarle;
Lector: Alice van den Berg;
Koor: Nederlandstalig koor
Kosters: Willem Elstgeest en Theo Nieuwenhuizen;
Zaalteam: 5;
BHV-er: Anita Deckers
Intenties: Cor en Mien van Tol, Bert van der Salm, Martinus Hendricus Hogenboom, Petrus Leonardus van Schie

ZONDAG 29 NOVEMBER: Eucharistieviering om 11.15 uur – 1e zondag van de Advent
Er is een extra collectedoosje bestemd voor de Adventsactie
Voorganger: Kapelaan B. van Paassen;
Lector: Lia van der Voorn;
Koor: Enjoy
Kosters: Sjaak van der Star en Theo Nieuwenhuizen,
Zaalteam: 6;
BHV-er: Marc van Leijden;
Intenties: Jan Hoogenboom

Vergaderingen en bijeenkomsten in de pastorie te Hoogmade
Vr. 6 nov. 16 uur BCP
Do. 19 nov. 9 uur Bezoekgroep
Wo. 2 dec. 13.30 uur Verdeling Samenstromen
Wo. 2 dec. 14.30 uur Ophalen Samenstromen door bezorgers
Wo. 2 dec. 14.00 uur Pastoraatgroep

Op maandag 2 november bent u welkom op het kerkhof tussen 14 en 17 uur.
Leden van de pastoraatgroep zijn aanwezig om alles veilig volgens
corona-maatregelen te laten verlopen.

Brrr… Koud

Wat hopen we toch nog eens op een echte koude winter. Lekker schaatsen, een sneeuwpop maken. Dat zou heel mooi zijn maar niet voor de mensen die graag samenkomen in “De Schuur” voor een viering. Door het coronavirus moet voor de aanvang van een viering “De Schuur” goed geventileerd worden. Alle deuren open. U begrijpt dat het dan koud is als u binnenkomt. En als u dan nog een uur stil zit!!! Het zou jammer zijn als u wegblijft omdat het koud is, zeker nu we zien dat bij bijna alle vieringen de zaal goed bezet is. Ik zou u willen vragen: blijf alstublieft komen! Laat uw hart verwarmen door een lied, een gebed of een mooi woord en verwarm uw lichaam met een warme trui, een jas, goede schoenen, wanten, een mondkapje en een muts. Oorwarmers lijkt me niet verstandig. Dan blijven we “Samen sterk voor een verwarmde nieuwe kerk”.
Pastoraatgroep Jeanne Borst-Oudshoorn

Kerstkaarten
De kerstkaarten zijn er weer.
Als wij met de feestdagen onze familie niet mogen bezoeken i.v.m. de coronamaatregelingen, is het heel fijn een kerstkaart te versturen en nog leuker er een te ontvangen. Op dit moment is de kerk-kerstfair nog een groot vraagteken of die wel door kan gaan, dus…. koop nu een kerstkaart. Ze staan in de box bij Hendrik Meijerplantsoen 19. Het kan ook op bestelling, met foto kan bijna altijd, en de andere als het materiaal op voorraad is, doe een verzoek in de brievenbus. De opbrengst gaat geheel naar onze parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte – De Goede Herder. Hartelijk dank!
Dames van klein onderhoud

Kopij voor Samenstromen voor december 2020 en januari 2021 inleveren vóór
maandag 16 november a.s.
Intenties en kopij voor het inlegvel van december 2020 en januari 2021 inleveren vóór
maandag 30 november a.s.