Afgelopen zondag werd tijdens de viering het St. Martinusfeest gevierd, het patroonsfeest van onze parochiekern. Hier werd de Martinuspenning uitgereikt aan een parochiaan die als vrijwilliger zich bijzonder inzet of ingezet heeft.

Dit jaar viel de eer te beurt aan Hans Brouwer.

Hans is naast lid van de avondwakegroep, al vele jaren lid van de Pastoraatgroep en zingt daarnaast in het koor Waimbaji.

Verder heeft hij zich tijdens de Corona nadrukkelijk ingezet om de vieringen veilig te laten plaats vinden.

Jan Tersteeg, voorzitter van de Beheercommissie, reikte dit jaar de Martinuspenning uit.