Foto: Jong Katholiek

Op 14 en 15 november is er een extra collecte voor het jongerenwerk in ons bisdom. Samen met de bisschop vinden we het belangrijk dat katholieke jongeren elkaar in een groter verband kunnen ontmoeten. In ons bisdom worden voor de jongeren zomerkampen, bijeenkomsten, cursussen en andere activiteiten gehouden. Het samen optrekken geeft de mogelijkheid om in kwaliteit te investeren.

Ook de prachtige Wereldjongerendagen krijgen steun en veel aandacht vanuit ons bisdom.
We nodigen u uit om u te verbinden met het jongerenwerk in ons bisdom Rotterdam en bevelen deze extra collecte van harte bij u aan.

Helaas mogen er op het ogenblik maximaal dertig parochianen bij een viering aanwezig zijn.
Kunt of wilt u niet aanwezig zijn? U kunt uw bijdrage ook zelf overmaken naar bankrekeningummer NL11 INGB 0002 7844 98 ten name van SRKK te Utrecht, o.v.v. van  Jongerencollecte.

Meer informatie: klik HIER