De Beheer Commissie van de Parochiekern H. Adrianus Langeraar heeft naar aanleiding van de nieuw aangekondigde maatregelen het protocol aangepast voor de 1,5mtr viering (versie 25.10.2020).

De belangrijkste aandachtspunten voor kerkgangers uit het protocol:

Vooraf reserveren

 • Vooraf reserveren is verplicht, met: naam, telefoonnummer en aantal deelnemers.
 • Reserveren geschiedt via telefoon of mail naar het secretariaat van Langeraar. 
 • Ingezetenen van de parochie hebben voorrang. 
 • Zonder reservering vooraf kan niet worden deelgenomen, tenzij bij aanvang van de dienst het aantal reserveringen niet het maximum van 30 personen heeft overschreden. 

Bij binnenkomst van de viering.

 • Er geldt het dringende advies om een mondkapje vooraf aan en tijdens de viering. 
 • Na het reinigen van de handen begeven de deelnemers zich op aanwijzing van het ontvangstcomité, naar een zitplaats. Daarbij wordt gewezen op de 1,5 meter afstand te houden in de paden én in de banken.

Tijdens de viering.

 • Deelnemers aan de communie reinigen hun handen bij de daarvoor beschikbare dispenser ( op tafeltje nabij communie uitreiking). 
 • Er staat een spatscherm gereed voor de voorganger.
 • Zegenen van kinderen gebeurt op afstand.
 • De collecteschalen worden niet aangereikt zoals normaal, maar staan gereed op de twee registratietafels achter in de kerk, duidelijk herkenbaar voor de bezoekers bij het verlaten van de kerk. 
 • Samenzang door/met bezoekers  is niet toegestaan.

Na afloop van de viering

 • Bezoekers verlaten de kerk met inachtneming van de 1,5 meter maatregel. 
 • Er vinden géén koffie-bijeenkomsten  plaats na afloop van een viering.

Bijzondere vieringen

 • Deze kunnen plaatsvinden, mits onder hetzelfde regime zoals geldt voor de standaard vieringen. 

Dit protocol is aangepast op basis van de laatste wijzigingen zoals besloten door de overheid d.d. 13 oktober j.l. en berichtgeving vanuit het bisdom d.d. 14 oktober j.l. 

In dit protocol staan de voorbereidingen en uitvoering die benodigd zijn om een viering zoals beschreven in het “Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter in de RK kerk NL” mogelijk te maken in de H. Adrianus kerk in Langeraar.

U kunt het volledige protocol hier bekijken: Coronaprotocol versie 4 25-10-2020.docx