We zijn niet veel in beeld, maar er gebeurt wel veel ! De BCP beheert de gebouwen en verleent alle “facilitaire” diensten. Dat laatste doet zij niet alleen; daarvoor zijn er veel werkgroepen bezig. Denk aan de bloemengroep, de kerkhofgroep, de bosgroep, de pastoraatsgroep, koren coördinatie, de schoonmaakgroep en nog veel meer. Op de agenda van de BCP staan gedurende de laatste en komende tijd veel grotere en kleinere onderwerpen.

  • Zo wordt al behoorlijk lang gewerkt aan de voorbereiding van het (grote) project Voegenrestauratie. (zie daarvoor de groene inlegpagina in Samenstromen).
  • We bereiden een grote (schilder-) onderhoudsklus voor aan de buitenzijde van de pastorie.
  • Ook werken we aan korte weergaves van het ontruimingsplan. Het bestaande plan omvat 15 pagina’s, maar voor bezoekers en verantwoordelijken moet in de gebouwen korte en heldere informatie komen.
  • In een centrale federatie-bijeenkomst met alle BCP-penningmeesters is gesproken over de Actie Kerkbalans. Onze nieuwe BCP-penningmeester Kees Fransen was daar bij. Er zijn veel ervaringen uitgewisseld en de conclusie is: de werving kan vooral op communicatieniveau beter en dat vraagt om centraal initiatief op dat gebied.
  • We bespreken gewenste wijzigingen op het kerkhof zoals bijvoorbeeld een strooiveld en uitbreiding van de urnenmuur. Daarbij stemmen we uiteraard ook af met de kerkhofgroep.
  • Het voorportaal is schoongemaakt en de muren van een lichtblauwe muurverf voorzien. Echt mooi geworden, kijk maar eens!
  • En tenslotte corona. Als u dit stukje leest, zijn de maatregelen al weer veranderd. Samen met de pastoraatsgroep doen we ons uiterste best de deelneming aan de diensten zo goed mogelijk te laten verlopen. En dat lukt ons ( BCP en Pastoraatsgroep) tot nu toe best goed. Dat werkt het beste als je het samen doet: samen denken + samen spreken + samen doen.

Er is nog véél meer te melden uit het “balboekje” van de BCP en al de werkgroepen. Misschien wel zo veel aansprekender als we daarvoor eens vrijwilligers uit de schaduw halen. En dat gaan we doen. Vanuit de volgende Samenstromen komt steeds één vrijwilliger uit een bepaalde werkgroep aan het woord. Met vraag-en antwoord zal hij of zij ons uitleggen wanneer en waarom hij of zij ooit in die werkgroep is begonnen, wat het werk inhoudt, wat motiveert het te blijven doen en wat zijn/haar boodschap/wens/vraag is aan onze gemeenschap.

 

Door: Peter Otto, namens BCP