• Op zondag 1 november is het Allerzielen. In verband met de Coronamaatregelen zullen de gebedsvieringen in besloten kring gehouden worden. U kunt zich niet opgeven voor het bijwonen van deze vieringen. Uitnodigingen zijn aan nabestaanden verzonden. Een beperkt aantal personen zal deze vieringen kunnen bijwonen.
  • Om een viering in het weekeinde bij te wonen dient u zich weer van te voren op te geven bij het secretariaat. Wij volgen de richtlijnen van de Bisschoppen en het RIVM waaruit blijkt dat een beperkt aantal gelovigen de viering mag bijwonen.
  • Op zaterdag 21 november om 19.00 uur vieren wij het feest van Christus Koning. Het feest werd in 1925 ingesteld door Paus Pius XI om nadruk te leggen op de allesomvattende betekenis van het koningschap van Christus over de mens en de wereld. Dit feest sluit telkens het kerkelijk jaar af.
  • Zondag 29 november is het de eerste zondag van de advent. We bereiden ons voor op het Kerstfeest. In de volgende Samenstromen wordt uiteengezet op welke wijze de kerstvieringen gehouden zullen gaan worden. Hou de volgende Samenstromen dus in de gaten!
  • Dank aan ieder die lang houdbare levensmiddelen in het voorportaal van de kerk brengt voor de voedselbank. Alles is welkom want er ontstaat door de besmetting van het Coronavirus zeer veel armoede.