Toen wij in 1987 gevraagd werden om vrijwilliger te worden bij de parochie, zijn we begonnen met hand en span diensten bij pastoor de Korte.
Na een poos werden wij gevraagd of wij de pastorale school wilde volgen, meer dan 10 jaar hebben wij dat gedaan, en heel veel geleerd.
Pastoor de Korte had een vooruitziende blik wat betrof de toekomst van de kerk, mede door zijn inzet hebben wij ons hard gemaakt, en veel van hem geleerd om voor te gaan in de vieringen in het weekend.
Eerst als woord en gebedsvieringen, en later als woord en communie vieringen.
Een aantal van ons heeft dit vele jaren gedaan.
Wat ik heel jammer vindt is dat er nu door de pastoraal werkers en de diaken, en de parochievoorgangers geen communie meer mag worden uitgedeeld.
Het is alsof we terug gaan in de tijd, en dat met name vrouwen steeds meer op de achtergrond raken.
Als mensen naar de kerk komen, willen ze heel graag ter communie gaan.
Dit is nu bijna in het weekend niet meer mogelijk. Gelukkig nog wel vaak op de donderdagochtenden.
Wij vinden het een verschraling dat deze maatregel is genomen en je merkt dat het kerkbezoek steeds meer terug loopt.
Een aantal teleurgestelde parochianen (namen bij de redactie bekend).