Parochiekern H.Nicolaas Nieuwveen

Dit protocol is voor iedereen die naar de Nicolaaskerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne – handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes – en gezondheid – bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden.

Bij binnenkomst in de kerk wordt uw naam en telefoonnummer genoteerd.

U bent verplicht bij het betreden van de kerk en tijdens de viering een mondkapje te dragen.

Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

Reserveren

Als u aan een viering wilt deelnemen dient u zich in de week voorafgaande aan de viering aan te melden bij het secretariaat van de Nicolaaskerk, via mail nieuwveen@rkgroenehart.nl of op donderdagmorgen tussen 9.30 uur en 11.00 uur telefonisch op nummer 0172-538125.

Er mogen maximaal 30 parochianen de viering bijwonen. Dat aantal geldt ook voor uitvaarten.

Als u niet hebt gereserveerd mogen wij u niet toelaten.

Hygiëne:

Bij binnenkomst van de kerk (houdt u zich aan de anderhalve meter regel?) wordt u door een vrijwilliger naar de zijpaden van de kerk verwezen. Aan het begin van het pad reinigt u uw handen met desinfecterende gel. U loopt zover mogelijk door naar voren. U kunt alleen plaats nemen op de bank waar een sticker geplakt is. (als u zit vóór u)

Op sommige banken kunnen 3 mensen plaats nemen, op sommige banken 2.

Tussenliggende banken blijven leeg. Dit heeft te maken met de anderhalve meter maatregel.

 Dienst van het woord:

Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.

Bij de vredeswens geven we elkaar niet de hand.

Er wordt niet gezongen.

H.Communie Uitreiking:

Eerst gaan de parochianen aan de linkerzijde ter communie. Heen door het middenpad, terug door het zijpad. Daarna degenen aan de rechterzijde. (gezien richting altaar)

U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.

U dient voort het ontvangen van de H.Hostie uw handen te reinigen. Handgel hiervoor staat vóór in de kerk.

Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand.

Wilt u de H.Hostie niet met uw hand aanraken, dan kan een eigen corporale(bv kleine schone witte zakdoek) meegebracht worden op de hand en zo de H.Hostie naar de mond gebracht worden.

Collecte:

U kunt bijdragen aan de collecte bij het uitgaan van de kerk via een collectemand op een tafel bij de uitgang.

Ook kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening nr. NL42RABO0300304218 H.Clara BCP Nieuwveen. Fijn als u uw parochiekern wilt blijven steunen in een tijd waarin wij geen inkomsten hebben.

Na afloop:

De gelovigen op de achterste bank verlaten het eerst de kerk door de zij-uitgangen of ingang. Volgt u hierbij ook de aanwijzingen van de vrijwilligers.

Er is geen koffiedrinken.

Kaarsje bij Maria:

Bij het kaarsenbranden en gebed dient u de anderhalve meter maatregel te volgen.

De kaars wordt aangestoken aan een andere brandende kaars

Om de handen te reinigen is desinfecterende handgel aanwezig.