Op zondag 1 november willen wij de dierbaren die ons recentelijk, maar ook zij die ons door de jaren heen zijn ontvallen, gedenken tijdens een Allerzielenviering. Net als voorgaande jaren willen wij dit doen door met elkaar Allerzielen in het Licht te zetten.

Kapelaan van Paassen zal voor aanvang van de Allerzielenviering in Aarlanderveen de begraafplaats aan de Westkanaalweg in Ter Aar bezoeken  om de graven te zegenen en met elkaar te bidden. Om 18.00 uur zal hier gestart worden met een kort samenzijn bij de aula van de begraafplaats. De begraafplaats zal sfeervol aangekleed worden met vuur en fakkels.

Om 19.00 uur begint de viering van Allerzielen in onze parochiekerk in Aarlanderveen. Tijdens deze viering zullen alle gestorvenen herdacht worden, met speciale aandacht voor diegenen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Hun nabestaanden zullen het kruisje van hun overledene krijgen dat achter in de kerk hangt.
Let op: als gevolg van de coronamaatregelen is het aantal zitplaatsen in de kerk dit jaar beperkt, hierdoor zal het een besloten viering zijn. Alleen de nabestaanden van de overledenen van afgelopen jaar zullen de mogelijkheid krijgen om bij de viering aanwezig te zijn. Voor degenen die de viering helaas niet bij kunnen wonen, is er de mogelijkheid er om de viering online,

via YouTube, te volgen. Dit kan via de link www.bit.do/kijkkerk.

Na afloop van de viering willen we met elkaar naar de pastorietuin en de begraafplaats achter de kerk gaan. Ook hier zal alles sfeervol worden verlicht met vuur en fakkels. We zullen met elkaar bidden en kapelaan van Paassen zal ook hier de graven en de urnenmuur zegenen. Bij de begraafplaats heeft u de mogelijkheid om een kaarsje te laten branden, ter nagedachtenis aan iemand. Zowel bij de begraafplaats in Ter Aar als bij de kerk in Aarlanderveen kunt u grafkaarsen kopen. Ook als u niet naar de kerkviering kunt komen bent u welkom bij de begraafplaats. In verband met de coronamaatregelen wordt wel verzocht voldoende afstand van elkaar te houden. Daarnaast zal er dit jaar helaas geen mogelijkheid zijn om met elkaar samen te zijn bij Het Achterom, er zullen geen warme dranken worden geschonken.
Werkgroep Allerzielen