WELKOM

Welkom bij de parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte – De Goede Herder. De zomer raakt ten einde en we gaan beginnen aan een najaar met leuke activiteiten.

Wekelijkse vieringen

Uiteraard houdt Corona ons bezig met alle maatregelen. We komen bijeen in De Schuur, zodat we met 77 parochianen samen kunnen vieren. Een enorme inspanning van onze zaalteams, die de gymzaal opbouwen tot een kerkzaal. We zijn dankbaar dat zoveel vrijwilligers het mogelijk maken om  te kunnen vieren. Als u zich niet comfortabel voelt om naar De Schuur te komen, heeft onze parochie een livestream, waar u de vieringen om 9:15 uur kunt volgen op zondagochtend. Zie de website rkgroenehart.nl.

Het blijft wel jammer dat het gezamenlijk zingen nog niet mogelijk is.

 

Zomerbraderie

Op 29 augustus zou in de afgebrande O.L.V. Geboortekerk een braderie gehouden worden. Net als bij de openluchtviering 4/5 juli, viel het water met bakken uit de hemel. Dit kon niet waar zijn!? Was dit een beproeving van Onze Lieve Heer of wil Hij duidelijk maken dat het écht nodig is dat er een dak op Zijn kerk komt…? Op vrijdagavond werd besloten om de braderie te verplaatsen naar De Schuur.

Op zaterdagochtend waren er al vroeg mensen. Tegen half 11 kwamen de eerste Hoogmade- en Woubruggenaren aan met de mooiste creaties van taarten, koeken en cakes voor de wedstrijd “Heel Hoogmade bakt”. De marktkraam was te klein om het lekkers te presenteren. Om 11 uur kwam meesterbakker Sjaak van Rijn. Na 30 á 35 taarten geproefd te hebben (en met volle buik) onthulde hij met overtuiging dat Jill van der Berg met een hazelnoot-mokka-crème taart de winnaar was. Margré Volwater met een appel-cranberry taart werd tweede en Marcos den Hartog won met zijn gekleurde taart de derde prijs.

Inmiddels waren er bezoekers aan het rondsnuffelen. Er waren kraampjes met diverse producten. Uiteraard stonden de dames van klein onderhoud met bloemstukken, kaarten en de bekende “mand van Riet”. Kinderen konden in De Stal een boekje/kunstwerkje maken met hout, spijkers en touw.

Ook columnist Har Meijer bracht 10 boekjes om te verkopen. Hij draagt Hoogmade een warm hart toe. De boekjes waren snel verkocht. Ieder half uur was er een rondleiding in de kerk.

Als je trek had, kon je buiten poffertjes eten. Voor thuis kon je gebak meenemen.

De mand van Riet is gewonnen door Riet Kraan, de beer door Rie van der Ploeg en het zuivelpakket door Hannie van Rijn. We kijken terug op een inspirerende hoopvolle dag vol vitaliteit.

Actie kerkbalans

In juni is de grote envelop Actie Kerkbalans huis aan huis uitgereikt. Het kan zijn, dat u door de zomer vergeten bent uw bijdrage over te maken. Mocht dat het geval zijn, stel een goed voornemen niet uit en maak uw steun waar. Maak uw bijdrage over naar rekeningnummer: IBAN NL52 RABO 0123.2014.38 t.n.v. H. Franciscus, Kerkbalans BCP Hoogmade-Woubrugge.

Campagnefilm

Om Actie Kerkbalans te promoten, hebben we een campagnefilm gemaakt. Onze oproep van filmmateriaal heeft oude filmpjes opgeleverd. U kunt alles vinden op YouTube onder: O.L.V. Geboortekerk Hoogmade.

Vitaliteitsplan

Op 11 augustus was Ans Lebbink haar parasol kwijt. Deze was geleend door leden van de beheercommissie en Commissie Onderhoud Rooms Katholieke Kerk. Zij hadden het parochiebestuur St. Franciscus uitgenodigd voor een presentatie van het vitaliteitsplan en herbouwplan. De afgelopen maanden is nagedacht hoe we in de toekomst verder kunnen gaan. Alle gedachten die leefden zijn opgeschreven. De presentatie is gegeven in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk. En omdat de zon fel scheen, was de parasol van Ans geleend. Het parochiebestuur en beheercommissie gaan dit plan verder uitwerken. We houden u op de hoogte.

Beheercommissie Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte – De Goede Herder
Pastoraatgroep Onze Lieve Vrouw Geboorte – De Goede Herder
Stichting De Groene punt

Pastor Marjo Hoogenbosch

Oogstdankdag
Zondag 18 oktober wordt de jaarlijkse oogstdankdag gevierd. Anders dan vorige jaren zal het op twee locaties zijn i.v.m. de coronaregels. U wordt van harte uitgenodigd in de Petruskerk te Roelofarendsveen om 11:15 uur waar pastor M. Hoogenbosch zal voorgaan in de viering of in ‘de Spreng’ te Oude Wetering om 10:00 uur waar Dominee C. Jonkheer de dienst zal leiden.
We mogen ieder jaar weer dankbaar zijn voor de producten die geteeld, gekweekt en geleverd worden, zowel levensmiddelen als bloemen en planten.

Namens de pastoraatgroep, Jenny Vork

Allerzielen
Dit jaar is Allerzielen op maandag 2 november om 19:00 uur in de PKN kerk in Hoogmade met pastor

  1. Hoogenbosch en muzikale ondersteuning van LEF.
    Vanwege, opnieuw, de coronavoorschriften zijn er een beperkt aantal mensen toegestaan in deze ruimte. Helaas zijn we genoodzaakt van iedere familie die in het afgelopen jaar een dierbare heeft verloren, maximaal 3 nabestaanden uit te nodigen. Wij verzoeken u om aan het secretariaat door te geven met wie u komt, dit om teleurstellingen te voorkomen.
    Voor de overige parochianen die deze herdenking niet aan zich voorbij wil laten gaan, stellen wij u -eveneens maandag 2 november- in de gelegenheid om naar het kerkhof te komen. Daar wordt u welkom geheten en wegwijs gemaakt met inachtneming van de anderhalve meter regeling.
    U kunt ‘s middags tussen 14:00 uur en 17:00 uur een lichtje of een bloemetje meenemen zoals u gewend was.
    De intenties kunnen in de brievenbus gedaan worden, dan wel via de mail naar het secretariaat gestuurd worden. Deze worden dus wel voorgelezen tijdens de Allerzielenviering. Via kerkomroep.nl kunt u de viering volgen of terugluisteren. Wij wensen u een fijne herdenking toe.

Namens de pastoraatgroep, Jenny Vork

 

Informatie over de bezoekgroep

Op het inlegvel bij de Samenstromen heeft u ongetwijfeld wel eens gelezen dat er op een bepaalde datum een bijeenkomst stond gepland van de bezoekgroep. Deze groep bestaat uit een negental parochianen uit Woubrugge en Hoogmade die als uiting van ons geloof zich inzetten voor onze medemens door diverse activiteiten.

De bezoekgroep zorgt voor een bloemetje en bezoek aan (chronisch) zieken, gehandicapten of eenzame mensen, thuis of in het ziekenhuis of verpleeghuis.

Ook aan hen die het verlies van een dierbare moeten dragen wordt een bezoek gebracht. Verder zijn er bezoeken en een attentie aan ouderen (75+) en bij (huwelijks)jubilea.

Twee keer per jaar, in mei en oktober organiseren wij een ochtend voor alle parochianen van 65 jaar en ouder. Na de eucharistieviering is er een gezellig samenzijn met een kopje koffie of thee en een drankje.

Nieuwe parochianen ontvangen een welkomstbrief en, als zij dit op prijs stellen, hierna een persoonlijk bezoek om nader kennis te maken.

Zolang de coronabeperkingen gelden is het bezoeken van mensen bijna niet mogelijk. Toch vinden wij als bezoekgroep van de parochiekern Hoogmade/Woubrugge het belangrijk om juist in deze verwarrende tijd iets te betekenen voor de mensen die erg zwaar worden getroffen door alle maatregelen, met name de kwetsbare ouderen en de mensen die nu extra te kampen hebben met eenzaamheid.

Net als zoveel andere bijeenkomsten en gezellige ontmoetingen kan onze seniorenochtend in oktober in De Schuur helaas niet doorgaan.

Wat kunnen we wel doen in deze moeilijke tijd? We willen laten merken, dat we als parochie aan de mensen blijven denken. Een telefoontje, een kaartje, een bloemetje en soms een bezoekje, als dit rekening houdend met de coronamaatregelen mogelijk is, blijven daarom belangrijk.

Om ons werk zo goed mogelijk te doen, proberen wij op het spoor te komen van de mensen in Hoogmade en Woubrugge, die extra aandacht en een steuntje in de rug nodig hebben.

Wilt u ons hierbij helpen door de namen van deze mensen aan ons door te geven?

In Woubrugge kunt u bellen naar: Nico Koot, 06-57830730 en in Hoogmade naar Riekie Brunt, 071-5018138.

Theo Nieuwenhuizen

Lief en Leed

Overleden:

28 augustus     Cornelis Jacobus Hoogenboom            80 jaar

31 augustus     Petrus Leonardus van Schie                 71 jaar