In de afgelopen week (4-8 oktober) heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van covid-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met covid-19. Omwille van de tweede covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terechtgeraakt, zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.

Dat betekent dat de katholieke kerken terugschalen naar maximaal dertig aanwezigen in de liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:
– Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren;
– Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:
– Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen;
– Samenzang is niet toegestaan.

Bovenstaande betekent dat vooraf reserveren voor het bijwonen van een viering weer verplicht is. Kijk op het reserveringsoverzicht om te zien hoe u kunt reserveren om een viering bij te wonen.