Niet op zondagmorgen of op zaterdag naar de kerk wat we altijd gewend waren, voor de wekelijkse vieringen.

Met alle voorzichtigheids protocollen gelukkig weer mogelijk om samen toch te vieren. Grote dank aan alle mensen die met heel veel werk dit mogelijk hebben gemaakt, zodat we toch weer samen op gepaste wijze kunnen vieren. Voldoende afstand met overal keurige gele kaartjes en afplakband op de grond en desinfectiemiddelen bij binnenkomst.

Geweldig mogen toch wel heel erg blij en dankbaar zijn met zo’n geweldig team van mensen in onze parochie. Het was goed om op gepaste wijze samen  te weer te kunnen vieren, zonder koren maar wel muziek met zang van de speler. Maar toch erg jammer dat mee zingen nog niet mogelijk is, persoonlijk mis is ik dit laatste echt.et was ook heel fijn om enkele dames van ons enthousiaste koor DE Horizon toch weer een keer aanwezig waren met hun zang. Een voorstel om dit een keertje meer te doen (ik ben de fan van deze dames.)

Wel erg veel woord en gebedsdiensten vind ik zonder te communie te kunnen gaan, wel erg goed het idee van de uitstelling van het het H.sacrament als er geen communieviering kan zijn.

Het is voor ons allemaal een moeilijke tijd en het einde van het Corona tijdperk nog lang niet in zicht

en daardoor zal kopje koffie samen na de viering voorlopig nog wel een wens blijven, en dat laatste is ook erg jammer voor de contacten met je mede parochianen. Heel veel mensen hebben zo’n behoefte om wat contact en missen dit heel erg.

Lieve vrijwilligers van onze parochie, hard werkende mensen heel erg hartelijk bedankt  voor het vele werk wat jullie steeds weer doen om alles binnen onze gemeenschap draaiende te houden.

Blijf gezond en we zullen doorgaan. Hopelijk komt er spoedig een einde aan de Corona crisis en Nederland ??????

maar wanneer ???????????  We steken een extra kaarsje aan bij Maria en vragen haar om hulp.

Henk en Gre de Boer