De Algemene Ledenvergadering van de R.K. Begrafenisvereniging St. Barbara (Leimuiden & Rijnsaterwoude) vindt dit jaar plaats op 7 oktober.

U bent van harte welkom om deze bij te wonen bij Partycentrum Keijzer , Dorpsstraat 30 te Leimuiden, aanvang 20.00 uur.

Tijdens deze vergadering nemen wij afscheid van Piet Cozijn , die zich jarenlang belangeloos als bestuurslid heeft ingezet voor de Barbara. Irene van Ingen- van Egmond heeft zich bereid verklaard toe te treden tot het bestuur, in de vacature die in 2018 ontstaan is door het terugtreden van Piet Cozijn. Irene stelt zich tijdens de jaarvergadering persoonlijk aan u voor.

Aftredend en niet herkiesbaar is Kees de Koning ( secretaris ). Het bestuur stelt voor om in zijn plaats Marjolein Ubink te benoemen. Andere kandidaten kunnen zich voor 15 september a.s. melden bij het bestuur: tel. 06-13449107.

Als afsluiting van de vergadering zal Mary van Leeuwen ( uitvaartverzorgster en woonachtig in Hoogmade ) nog iets vertellen over de actualiteit van de begrafenissen in deze tijd.

We zullen zorgen voor een opstelling overeenkomstig de corona-richtlijnen.