Over onze parochiekern

We zijn een groep enthousiaste parochianen, die proberen een vitale geloofsgemeenschap op te bouwen in Hoogmade en Woubrugge. Vol energie zijn we begonnen met de vieringen op 4 en 5 juli, als een nieuwe start naar de toekomst en hopelijk een weg naar herbouw van onze kerk.
Onze groep bestaat uit de beheercommisie en de pastoraatgroep. Omdat de pastoraatgroep slechts uit twee leden bestaat, werkt de pastoraatgroep veel samen met de beheercommissie.

De pastoraatgroep bestaat uit Jeanne Borst-Oudshoorn en Liesbeth van der Star-Disseldorp. Ze hebben het stokje overgenomen van Connie Koeleman en Nico Koot. Samen hebben ze regelmatig overleg over de pastorale zaken binnen onze parochiekern met pastor Marjo Hoogenbosch. Zij zijn superblij met de helpende handen in Woubrugge, want het is soms moeilijk te bepalen wat er speelt in een dorp, als je er niet zelf woont.

De beheercommissie heeft veel wijzigingen ondergaan de afgelopen zes maanden. De afgelopen decennia waren Paul Wolvers, Henk Brunt en Nico van der Hulst het gezicht van onze parochiekern. Helaas zat hun termijn er op als lid van de beheercommissie en is er gezocht naar vervanging. Het geluk kwam van twee kanten: enerzijds werden vervangers gevonden en anderzijds bleven zowel Paul als Henk als adviseur betrokken.

De beheercommissie bestaat uit: Leo van Rijn (voorzitter), Lydia Foeken (secretaris), Peter Borst (penningmeester) en twee leden: Ilma de Haas en Mariska van Leeuwen.

De beheercommissie vergadert één keer per maand (de eerste vrijdag van de maand). Mocht u zaken hebben, die u onder de aandacht wilt brengen, dan kunt u contact opnemen per mail: bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl of langslopen bij een van de leden van de beheercommissie.

Vitaliteitsplan

De afgelopen maand is gewerkt aan een vitaliteitsplan en beheerplan voor onze parochiekern. Hiervoor zijn ideeën en suggesties binnengekomen vanuit de werkgroep familievieringen en de pastoraatgroep. Uit overleg met pastoor Glas en pastor Hoogenbosch bleek dat we op de goede weg zitten en dat ze ons pastoraal gaan helpen om deze weg te vervolgen. We gaan in het nieuwe schooljaar onze plannen bespreken met de nieuwe directeur van basisschool Ter Does, mevrouw Geeske Hoogenboezem.

Begraven op de begraafplaats in Hoogmade

Onlangs is door de beheercommissie besloten om mevrouw Riet Disseldorp-Baak, voorheen wonend in Hoogmade op de Schans, op onze begraafplaats een laatste rustplaats te geven. De beheercommissie volgt hierbij een beleid, volgens het reglement van de begraafplaats. Wanneer in overleg met de kerkhofcommissie blijkt dat er voldoende plek is op onze begraafplaats, beslist de beheercommissie bij volgende verzoeken van oud-parochianen positief.

Bedankt Kees Hagenaars

Op 2 oktober zal het afscheid zijn van Kees Hagenaars als directeur van basisschool Ter Does. We zullen namens onze parochiekern een cadeau overhandigen, als dank voor de samenwerking de afgelopen jaren.

Zomerbraderie 29 augustus

Op zaterdag 29 augustus wordt er van 11 tot 15 uur een zomerbraderie georganiseerd in en rondom de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk. De braderie zal plaatsvinden van 11.00 uur tot 15.00 uur. U bent welkom om de kraampjes te bezoeken en kennis te maken met regionale specialiteiten. Doe mee aan “Heel Hoogmade bakt” en win met uw taartrecept een prijs. Als u mee wilt doen, breng uw taart mee naar de braderie! De taarten zullen verkocht worden aan bezoekers.

Gezocht: filmmateriaal 

Heeft u filmpjes van of over de O.L.V. Geboortekerk in Hoogmade? Het mogen oude filmpjes zijn van misschien wel een mooie herinnering. Maar ook recente opnames van tijdens of na de brand zijn welkom.  Ik wil deze opnames verzamelen en op een eigen YouTube-kanaal van de O.L.V. Geboortekerk zetten. Zo kan iedereen genieten van onze mooie kerk.  U kunt uw opnames sturen naar: bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Namens de BCP, Lydia Foeken

Vieren tussen de muren

Nog steeds word ik in de kring van familie, vrienden en kennissen aangesproken op die bijzondere openluchtviering tussen de kerkmuren op 4 en 5 juli. U maakt dat wellicht ook mee. Half augustus memoreerde Leo Fijen het gebeuren in zijn stukje in het KRO-magazine.
Zelf raak ik opnieuw onder de indruk als ik eraan terugdenk. De enorme energie en het enthousiasme van zoveel mensen in de voorbereiding. De liturgie die een mooi geheel werd samen met de muzikale puzzelstukjes. De aankleding van de ruimte met groen en mooie bloemstukken. De inspanningen voor de techniek en de live-uitzending, alles werkte!  En, oh ja, het miezerde aan één stuk door, maar een flink aantal mensen trotseerde die nattigheid en de kou.

Vanuit de H. Schrift klonken bemoedigende woorden van de profeet Zacharias tot het volk Israël na de ballingschap: ‘Houdt goede moed, de strijd is voorbij, uw koning komt deemoedig op een ezel en vrede is zijn heerschappij’. Woorden van belofte die doorklinken als Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnenrijdt.
Maar is Hij ook welkom bij ons? Mag Hij de zachtheid en rechtvaardigheid in onze harten wakker maken? Is er energie in de gemeenschap om met elkaar te werken aan de binnenkant, te bouwen aan de groei van het geloof? Geloof dat meer en meer van jou zelf is en waar je steeds steviger in komt te staan. Bouwen aan een plek van samenkomst voor de Heer heeft alleen zin als we tegelijkertijd bouwen aan die plek in onszelf waar God wonen kan.

Pastor Marjo Hoogenbosch 

Laurentiusonderscheiding uitgereikt

Op 19 juli ontving Riet Nieuwenhuizen een onderscheiding van pastoor Glas voor haar enorme inzet als vrijwilligster in onze parochiekern. Een klein maar zeker geen volledig overzicht van haar activiteiten: samen met de andere dames van klein onderhoud financierde ze de hoofdverlichting met acties, zoals het maken van kerststukjes, bloemstukjes en ansichtkaarten,.
Met de verkoop van tweedehandsspullen, het verloten van een levensmiddelenmand, het gewicht  raden van een kaasje, plantenverkoop, enz. wisten ze enorm veel geld te genereren.
Denk aan de nieuwe geluidsinstallaties in de kerk en op het Kerkhof, een nieuwe piano, altaarkleden en misdienaars- en acolietentogen.
Op het moment van de brand werd er gespaard voor een aan te leggen betonpad van de hoofdingang van de kerk naar de begraafplaats.
Jarenlang verkochten Riet en Thea (van der Salm) lootjes voor de jaarlijkse paaskaars.

Riet zorgde voor: brasso voor de koperpoetssters, vernieuwing van schoonmaakspullen en stofzuigers.
Haar aangeboren zuinigheid bleek uit het feit dat ze, óók toen er al 2 jaar een nieuwe stofzuiger in de kast stond, ze nog steeds de oude gebruikte  onder het motto: ‘hij doet het toch nog!’

Namens de BCP, Henk Brunt 

Susanne

Zondag 9 augustus hebben we Susanne Wolvers in het zonnetje gezet. Al meer dan 12½ jaar zingt ze bij Enjoy. Ondanks haar drukke studie probeert ze zo veel mogelijk op de repetities te komen.

Soms komt ze weleens gelijk van haar colleges zonder te hebben gegeten. Dan heb je hart voor het zingen. We zijn heel blij dat ze bij het koor is. Na veel lovende woorden van Diaken André van Aarle heeft ze een eremedaille, een speldje en een oorkonde gekregen van de Gregorius vereniging.

Van de parochianen kreeg ze bloemen en van Enjoy een presentje. We hopen dat ze nog een poos blijft zingen, want met zo’n muzikaal en trouw iemand is het voor alle Enjoy-leden een feest om te zingen.

Jeanne Borst-Oudshoorn 

 Eerste Heilige Communie 2020 Hoogmade-Woubrugge

In onderling overleg hebben de ouders van de communicanten in Hoogmade besloten om het doen van de Eerste Heilige Communie, wegens de Corona maatregelen, voorlopig helemaal uit te stellen. Wij willen graag wachten totdat dit weer, met de hele groep én in aanwezigheid van alle familieleden, in één feestelijke Eucharistieviering kan plaatsvinden. Dit zou kunnen betekenen dat deze groep kinderen pas in het voorjaar van 2021 hun EHC doen.

Werkgroep EHC Rijpweterig-Oud Ade / Hoogmade-Woubrugge

 

Lief en Leed

Overleden

31 juli               Maria Theresia van Stralen-van Diepen             90 jaar