Wie wordt mijn opvolger?
In de afgelopen jaren is er veel veranderd en tot stand gebracht in onze parochiekern. Zo zijn wij in 2011 met andere
parochies gefuseerd tot de H. Clara parochie. De fusie heeft ons sterker gemaakt: wij zijn als parochiekern meer gaan
samenwerken en taken zijn ondergebracht bij het centrale secretariaat en de penningmeester van de H. Clara parochie.
Een belangrijke volgende stap is de toekomst van onze kerkgebouwen. Met 6 kerkgebouwen “wonen wij in een te grote jas”, maar een ander gebruik van één of meerdere kerkgebouwen in onze parochie moet een goed overwogen beslissing zijn. Ik vind het boeiend om hierover met de andere leden van de beheercommissie en onze pastoraatsgroep te spreken en te luisteren naar elkaars ideeën. Het vraagt om met een frisse blik naar de toekomst te kijken. Dat is ook de reden waarom ik mijn functie van penningmeester van de beheercommissie wil overdragen. In september 2007 ben ik penningmeester geworden, eerst van de parochie OLV Hemelvaart en later van de parochiekern. Ik heb dit al die jaren met veel plezier gedaan, maar na 13 jaar is het tijd voor een opvolger. Iemand die zich met nieuwe ideeën en energie als penningmeester voor de parochiekern in wil zetten.
De taken van penningmeester zijn o.a. het verrichten van betalingen, het ieder kwartaal aanleveren van de administratie aan de penningmeester van de H. Clara parochie (die de administratie verwerkt) en het verzorgen van de Aktie Kerkbalans. Kennis van boekhouden is geen vereiste. Als u graag mee wilt praten over onze toekomst en financiën bij u in goede handen zijn, is het penningmeesterschap misschien iets voor u. Als u interesse heeft voor deze functie wil ik u vragen met mij contact op te nemen (telefoonnummer: 0172-574174). Ik zal dan graag meer informatie geven.
Charl van Veen, Penningmeester parochiekern OLV Hemelvaart