Vanuit de pastoraatgroep
Heel langzaam, rekening houdend met alle coronamaatregelen, zijn we weer aan het vieren in de kerk. Niet mee zingen,
dat is wel heel moeilijk. Twee leden van koor de Horizon hebben op 26/7 de zang verzorgd in de viering, dat was mooi.
Koor Allegro is ook van plan om zoiets te gaan verzorgen. Na meer dan 10 jaar nemen wij in onze pastoraatgroep
afscheid van Liesbeth, onze notulist. Zij heeft dit met veel plezier gedaan en heeft in deze periode ook vaak geholpen
bij allerlei activiteiten. Liesbeth was samen met Wilma erg betrokken bij het wijkcontact. Wij bedanken haar hiervoor.
Maar we zullen haar vast nog weleens tegen komen in of rondom onze kerk. Hierbij tegelijkertijd een oproep of er
iemand is die haar plaats als notulist wil overnemen. We vergaderen 1x per maand en de notulist maakt hier een verslag van. Voor meer informatie kunt u terecht bij de pastoraatgroep.