Gemeenschap van Kerken
De geplande oecumenische dienst van 11 oktober gaat i.v.m. het coronavirus niet door.
Het streven is om deze dienst uit te stellen naar een nog nader te bepalen zondag volgend voorjaar.
Of de volkskerstzang wel door kan gaan, daarover beslissen we later,
Voor nu, blijf gezond!!
Hennie Kwakkenbos