Eerste Heilige Communie
Zondag 6 september zullen de 5 Nieuwkoopse communiecantjes hun eerste H. Communie ontvangen tijdens de viering van 09.15 uur. Helaas heeft het niet zo mogen zijn dat ze, samen met de andere communiecantjes uit de federatie, op 10 mei hun communie konden doen. Omdat het nog steeds niet mogelijk is door Corona om het met alle communicantjes tegelijk te vieren, is er besloten dat ze ieder in hun eigen kerk tijdens een communieviering, hun communie zullen ontvangen. Koor de Horizon zal zingen tijdens deze feestelijke viering en pastoor Glas zal voorgaan. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te vieren.

Graag aanmelden via het secretariaat op dinsdag- en donderdagochtend tussen 9.30 uur en 12 uur. Het protocol m.b.t. de coronaregels is van toepassing. (zie de website: rk.groenehart.nl) .
Per gemarkeerde plek mag er één persoon, twee partners of een gezin plaatsnemen. Houdt u zich aan de aanwijzingen s.v.p.