Communie
Tijdens de Eucharistieviering van zondag 12 juni, waar 48 mensen bij aanwezig waren is voor het eerst weer de
communie uitgereikt door voorganger pastoor Jack Glas. Het communiescherm voldeed daarbij goed. Hij had een
gloedvolle preek waarmee hij de drie lezingen met elkaar in verband bracht. Je kunt iets wel horen, maar is het niet de bedoeling dat je er ook naar luistert en het tot je laat doordringen? Hans Schoenmaker verzorgde de muziek en de zang, waar graag naar geluisterd wordt zeker in de tijd dat we nog niet mogen mee zingen. Al met al een mooie viering, waarbij de aanwezigen zich keurig hielden aan de protocollen. Het blijft een vreemde gang van zaken, maar we zijn blij dat we weer mogen vieren!!
BCP en PG