Moeten wij dat willen?
Ja, we moeten onze gemeenschap in de gelegenheid stellen een bezoek aan de kerk te brengen op een veilige manier. Een groot deel van onze doelgroep is niet in de gelegenheid om met eigen vervoer naar andere kerken te gaan. Vervoer  met anderen is bijna niet mogelijk, i.v.m. 1,5 meter. Er is een sterke binding met de eigen parochie. Bovendien zal het reserveren in een andere kerk een grote belemmering zijn, omdat ook daar maar een beperkt aantal personen naar binnen mag.  Per dagdeel mag er slechts 1 dienst plaats vinden. En hoelang gaat dit duren?

Indeling zitplaatsen met 1,5 meter afstand van elkaar:
Er passen 3 personen in 1 bank en om de bank kunnen de volgende 3 plaats nemen. Dit houdt in dat wij maximaal 64 personen in het huidige bankenplan van het middenschip kunnen laten plaats nemen. Gezinsleden mogen wel naast elkaar zitten zodat de rechterkant van de kerk ingedeeld wordt in zitplaatsen naast elkaar en de linkerkant van de kerk in afzonderlijke zitplaatsen. Hierdoor is het mogelijk meer bezoekers toe te laten. Ook in de zijbeuken kunnen de banken om en om gebruikt worden. Voor de vaste kerkbanken en naast de voorste banken kunnen losse stoelen op een onderlinge afstand van 1,5m geplaatst worden.

Voorbereiding viering:
Vooraf aanmelden is niet meer nodig maar is nog wel mogelijk. In het portaal noteert een vrijwilliger de namen van de kerkgangers en vraagt naar eventuele corona-gerelateerde klachten. Personen zonder klachten worden binnengelaten.

  • Vrijwilligers zijn een half uur voor aanvang van de viering aanwezig voor briefing en voorbereiding.
  • In het portaal van de kerk staat een bord met reglement conform advies RIVM/protocol bisschop.
  • In de entree en in de kerk brengen we belijningen aan, middenpad en niet te gebruiken banken worden met afzetlint afgezet.
  • In de entree plaatsen we een statafel met ontsmettingsmiddel, doekjes, prullenbak. Zo ook bij het Mariabeeld.
  • In de entree staat 1 persoon voor de ontvangst en presentielijst. Hier wordt extra navraag gedaan aan de bezoeker.
  • De tussendeuren staan open, zodat niemand een deur hoeft aan te raken.
  • Op het achterplein voorbij de tussendeur staat een vrijwilliger die de bezoekers naar links of rechts stuurt.

Voor in de paden links en rechts staat een persoon die aanwijzingen geeft om de plaatsen van voor af aan te vullen. Deze personen treden tevens op als BHVers. De BHVer van dienst heeft de eindverantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken en mag personen de toegang tot de kerk ontzeggen indien zij zich niet aan het protocol en/of aanwijzingen van de daartoe aangestelde vrijwilligers houden.

Communie
Ter communie gaan is tijdens eucharistievieringen weer mogelijk waarbij de voorganger achter een perspex scherm staat. De voorganger zorgt zelf voor een te gebruiken pincet. De kerkgangers lopen per kant naar voren en houden daarbij voldoende onderlinge afstand.

De collecte is bij het verlaten van de dienst in een grote schaal die bij de uitgang staat. Die schalen zullen door de koster en een vrijwilliger met plastic handschoenen aan geledigd worden in een grote plastic zak. Deze zak wordt in zijn geheel in de kluis geplaatst en een week later vindt de telling plaats.

Toiletten zijn niet ter beschikking.

Het verlaten van de kerk gebeurt van achter uit op instructies van dezelfde  personen die de plaatsen hebben aangewezen.

De koster zorgt na de viering samen met de aanwezige vrijwilligers, voor zover het nodig is, voor het schoonmaken/ontsmetten van inventaris etc.

Tijdens de vieringen is geen koor aanwezig. Op het priesterkoor is plaats voor de voorganger, deze gaat voor vanachter het altaar en kan desgewenst plaats nemen op een stoel achter het altaar. Aan de sacristie-kant neemt de lector plaats, deze leest vanachter de lezenaar.

Indien er een misdienaar of acoliet aanwezig is, zit deze naast de lector op 1,5m afstand. De koster neemt plaats achter de lector, op 1,5m afstand. De misdienaar zet de kelken etc. op het altaar in plaats van deze aan de voorganger te overhandigen.

Indien er een cantor aanwezig is, dan neemt deze plaats op het priesterkoor aan de zijde van het orgel. De cantor maakt geen gebruik van de microfoon van de lector maar heeft een eigen microfoon. Door het gebruik van een microfoon hoeft minder krachtig gezongen te worden zodat eventuele verspreiding van aerosolen beperkt wordt. Conform het protocol van de bisschop worden de bezoekers verzocht om niet mee te zingen en houdt de cantor 6 meter afstand.

De organist of pianist neemt plaats achter het instrument. Hij/zij is zelf verantwoordelijk voor eventuele reiniging/ontsmetting van het instrument, ook na afloop van de dienst.

Na de viering wordt door de vrijwilligers een evaluatie gehouden en zonodig het protocol bijgesteld.

Tijdens de evaluatie wordt het kerkgebouw geventileerd en wordt schoongemaakt.

 

Resumerend:
de kerkgang wordt begeleid door vier vrijwilligers: 1 bij de ingang voor ‘intake’; 1 op het achterplein in de kerk en 2 in de zijbeuken om de kerkgangers hun plek te wijzen.

De viering wordt ondersteund door (naast de voorganger) de koster, een lector, een organist en een cantor. De organist kan eventueel ook als cantor fungeren.