Samen voor Onze Lieve Vrouw Geboorte kerk
Nieuwsbrief rondom parochiekern OLV Geboorte-De Goede Herder – 35

Eucharistieviering om 09:15 uur

Komend weekend zal onze viering om 9:15 uur in De Schuur zijn met diaken van Aarle als voorganger. Enkele leden van Nostalgie zullen voor de muzikale begeleiding zorgen.
Kom als u gezond bent. U hoeft niet meer te reserveren. En wij zorgen dat er minder kou in de zaal is.

Corona virus – houdt afstand
We zijn blij dat we de vieringen mogen opstarten in Hoogmade. Als u komt, houdt rekening met de regels, zodat we verspreiding van Corona voorkomen:

  • U bent welkom en u bent gezond
  • U houdt afstand
  • U maakt uw handen schoon
  • U krijgt een plaats aangewezen
  • U hangt uw jas op de stoel
  • U zingt niet mee
  • U vindt de collecte bij de uitgang
Katholieke Coronabegrippen
Corona heeft de Katholieke kerk op zijn kop gezet. We hebben de wekelijkse vieringen aangepast om onze parochianen veilig door de Corona tijd te loodsen.
Corona begrippen zijn ontstaan die in relatie staan tot onze Katholieke vieringen. Denk maar aan het woord: Communiepincet.
Communiepincet
Uit Lexicon Katholieke Coronabegrippen
Oorspronkelijk werd het communiepincet, ook wel ‘heilig peutertje’ genoemd, vooral door de rijke katholieke kerkganger gebruikt om voor het ontvangen van de communie de tanden van aanslag en achtergebleven etensresten te ontdoen.
Aangezien de tongcommunie lange tijd de enige toegestane manier van communiceren was, werd het gebruik van dit pincet door de priesters gewaardeerd. De Nederlandse uitdrukking ‘daar zit een luchtje aan’ kan in deze context worden begrepen.
In 2020, is dit woord opnieuw in zwang geraakt, en nu als aanduiding van het instrument waarmee de priester de geconsacreerde hostie op de hand van de gelovige legt zonder dat er sprake is van lichamelijk contact.
Nieuwe plannen…
Afgelopen maandag hebben we een brainstormsessie gehouden over de tweede helft van 2020. Welke activiteiten we kunnen doen en hoe we met elkaar verbonden kunnen blijven in tijden van Corona. We hebben inspirerende activiteiten bedacht. Nu hopen, dat Corona geen roet in het eten gooit op zaterdag, 29 augustus.
Religie voor meeste mensen belangrijk
Het Reformatorisch dagblad heeft een onderzoek gepubliceerd, waarin geschreven staat dat in Nederland 39 procent van de ondervraagden religie belangrijk vinden in het persoonlijke leven. Bent u nieuwsgierig hoe dit is in andere landen? Klik dan hier op de link.
Interessante links

Corona

Corona-protocollenCorona-protocollen
Informatie voor gelovigen
Informatie CCH
Plattegrond De Schuur
Informatie voor de viering

Bisdom Rotterdam

Tussenbeide Zomernummer

Parochie/Federatie

Samenstromen

Inlegvel

Clara en Franciscus Stichting De Groene Punt

Copyright © *2020* *Parochiekern Hoogmade-Woubrugge*

Mocht iemand deze nieuwsbrief willen ontvangen, geeft het mail adres door op:
*bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl*

Of klik op deze link: bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen op een ander e-mail adres?
U kunt hier uw voorkeur e-mail adres opgeven of uitschrijven.