Parochiekern H. Johannes’ Geboorte:
vieren vanaf 1 juli 2020 of zoveel eerder als mogelijk is. We willen doordeweeks vieren en in het weekend.

Aantal bezoekers:

In de banken kunnen we ca. 38 personen plaatsen. (Op bank 1 zitten drie personen, dan wordt een bank overgeslagen en op bank 3 zitten twee personen. Enz.)
10 stoelen op de plek waar het koor normaal gesproken staat.
Grofweg biedt de kerk dan plaats aan 50 tot 55 personen.

De voorganger zit op de stoel achter het altaar.
De lector neemt plaats bij het tabernakel, de misdienaar bij de credenstafel.
We beschikken over twee microfoons en twee lessenaars. Die hoeven dus tijdens de viering niet gereinigd te worden.

Binnenkomen en verlaten van de kerk:

Bij elke viering is de coördinator aanwezig. Tevens is er een gediplomeerde EHBO’er.
Als bezoekers binnenkomen, treffen ze in het kerkportaal 2 tafeltjes aan, met daarop desinfectans, waarmee men de handen moet desinfecteren.
In het portaal hangt een poster met instructies. In het portaal kunnen gelovigen een protocol meenemen (we hanteren het protocol kerkelijk leven van het bisdom.)  De tussendeur naar de kerk staat open, totdat de viering is begonnen. (Niemand hoeft zo de deurklink beet te pakken.) Afhankelijk van de weersomstandigheden, laten we de deur open.

Bij binnenkomst dienen bezoekers óf naar rechts, of naar links te lopen. Het middenpad blijft gesloten. Men moet doorlopen naar voren en vanaf bank 1 inschuiven naar het middenpad. Per bank mogen om en om 2 of 3 personen plaatsnemen. De daarop volgende bank wordt overgeslagen.
Zo verder naar achteren. (Ook voor gewoontedieren, die altijd achterin zitten, geldt: doorlopen en aansluiten.) Echtparen mogen naast elkaar zitten, maar dan kan er in het midden niemand plaatsnemen in de bank. Knielen is in de vieringen niet toegestaan, daar dan de afstand te klein wordt tussen mensen die wel kunnen/willen knielen en anderen.

Alle bezoekers verlaten de kerk via de deur naar de orangerie. Wie naar huis wil, verlaat het pand via de voordeur van de orangerie. Wie naar de grote zaal gaat voor koffie of thee (op de zondagen) gaat rechtsaf, daarbij rekening houdend met de 1.5 mtr. afstand.
In het middenpad komt een tafel te staan, die de doorgang blokkeert. Tussen banken die gebruikt worden en banken die overgeslagen worden en leeg blijven wordt een lijntje gespannen.

Communie uitreiken:

Communie uitreiken vindt plaats vanaf 24 juli. Er is een scherm geplaatst en vooraan in de kerk staat een klein tafeltje met desinfectans. Mensen die ter communie gaan, desinfecteren de handen alvorens de Heilige Communie te ontvangen.
Eerst gaan de mensen aan de linkerkant van de kerk ter communie, daarna die aan de rechterkant. Hiertoe verlaten zij de bank via het middenpad, met inachtneming van de 1.5 mtr. afstand. Na het ontvangen van de communie gaan zij langs de buitenmuur weer naar de eigen bank terug.

Reservering

Er hoeft niet meer gereserveerd te worden. Mensen die zeker willen zijn van een plekje kunnen dit echter blijven doen middels een telefoontje naar het secretariaat op vrijdagmorgen, tel. 0172-538291. Voor bezoekers die niet vooraf gereserveerd hebben, geldt dat de toegang in sommige gevallen geweigerd kan worden, als alle beschikbare plekken bezet zijn. Er is ruimte voor 50 à 55 personen.
De vrijwilliger van het secretariaat vraagt of de beller gezondheidsklachten heeft.
Er wordt een lijst samengesteld met alle namen, die afgetekend worden als mensen binnenkomen. Ook dan dient gevraagd te worden of men gezond is.

Wanneer de kernen Nieuwveen en Zevenhoven een zomerrooster draaien, dient gereserveerd te worden bij de kern waar gevierd zal gaan worden.

Koor

Voorlopig zal geen enkel koor mogen zingen. Wel is er plaats voor een cantor en een organist voorin de kerk of boven op de koorzolder. Hier geldt een afstand van 6 meter tot de gelovigen.

Collecte

Bij het verlaten van de kerk stellen we bezoekers in de gelegenheid om hun bijdrage in de collecte te doen. Het mandje staan bij de uitgang. Bij de mededelingen vertelt de lector dat mensen hun bijdrage na afloop van de viering in de mandjes kunnen doen. Deze zijn dan na de communie neergezet door de koster.
(Collecte kan niet voorafgaand aan de viering, want dan gaan mensen bij binnenkomst allemaal de portemonnee opzoeken en staan dan weer op een kluitje.)

Bezetting

We voorzien dat we per viering 3 personen nodig hebben om e.e.a. in goede banen te leiden. Eén persoon staat buiten om bezoekers gedoseerd binnen te laten komen. Een persoon om het ‘verkeer’ achter in de kerk te regelen. Eén in het middenpad om mensen hun plek te wijzen.en ervoor te zorgen dat mensen daadwerkelijk doorlopen en aanschuiven, zoals afgesproken is.
Voor elke viering wordt gezorgd voor drie vrijwilligers + één reserve. Dat wordt per week bekeken.

Desinfecteren

-Voorafgaand aan de viering desinfecteren de bezoekers in het kerkportaal de handen.
Na afloop van de viering worden de leuningen van de kerkbanken afgenomen.
-De lector en de voorganger nemen bij beurtwissel voor de microfoon eerst de microfoon af. Cornona
(Wanneer gebruik gemaakt wordt van twee microfoons, is dit niet nodig tijdens de viering.)
-Bij het tellen van het collectegeld dienen wegwerphandschoenen gedragen te worden.
-GvL- bundels zijn uit de kerk verwijderd.
-Na afloop van de viering wordt de kerk goed geventileerd.

Grotviering

Er is contact geweest met de gemeente. Daar stelde men, dat wij mogen vieren met inachtneming van de RIVM voorschriften. Er is geen vergunning voor nodig. Er werd niet gesproken over noodverordeningen i.o.d.
Zanggroep Inspiration komt zingen. Dit is een kleine groep, zodat het mogelijk is om alle regels in acht te nemen. Ook hier zullen de afstandsregels in acht worden genomen.
Mensen uit de eigen kern kunnen reserveren op 7 augustus.
Op 14 augustus kunnen mensen van buiten de kern bellen om te vragen of er nog plaats is. Gezien de situatie willen we voorrang geven aan de inwoners van de eigen kern, die elk jaar deze viering bijwonen.