Vanaf 1 juli 2020 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Voor elk kerkgebouw is bepaald wat de capaciteit van het kerkgebouw is in een anderhalvemeter-opstelling d.w.z. dat is uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in de kerk kunnen samenkomen. Reserveren en een checkgesprek (vragen naar gezondheidsklachten) blijft verplicht bij vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door 100 of meer personen dan wel door meer personen dan de capaciteit van het kerkgebouw toelaat.

Voor de meeste vieringen is reserveren daarom niet meer verplicht. In onderstaand schema ziet u in welke kerken van onze parochiefederatie reserveren verplicht is of geadviseerd wordt, en hoe er vooraf moet worden gereserveerd.

In het vieringen- en activiteitenoverzicht op de website ziet u waar en wanneer er liturgievieringen plaatsvinden.
Klik op een viering en u krijgt meer informatie over de betreffende viering: wie de voorganger is, wat voor soort viering het is, en eventuele bijzonderheden.

Alle maatregelen inzake de anderhalvemeterregel-hygiëne (handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes) en gezondheid (bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven) dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

Achter elke parochiekern staat een link. Als u daarop klikt, wordt u doorgeleid naar de lokale website van een parochiekern. Daar vindt u informatie over de lokale protocollen (maatregelen) en de wijze van reserveren.

Aarlanderveen Link Vooraf reserveren is niet nodig, maar kan wel. Online aanmelden via http://bit.do/reserveerkerk.
Als dat niet lukt: dinsdag- en woensdagochtend (9.00-12.00 uur) op het secretariaat (tel. 0172-571323).
Last minute via 06-83083322 (terughoudend mee omgaan).
Hoogmade Link Vooraf reserveren is niet nodig. Info: dinsdagochtend (9.30-10.30 uur) op het secretariaat (tel. 071-5018237).
Langeraar Link Vooraf reserveren is niet nodig, tenzij het maximum aantal zitplaatsen waarschijnlijk wordt overschreden. Dit wordt gemeld in het vieringenoverzicht. Reserveren kan dinsdag- t/m vrijdagochtend (9.30-11.30 uur) op het secretariaat (tel. 0172-602130).
Leimuiden Link Dinsdag- en donderdagochtend (9.00-12.00 uur) via tel. 06-58749268
Nieuwkoop Link Dinsdag- en donderdagochtend (9.30-12.00 uur) op het secretariaat (tel. 0172-571101
Nieuwveen Link Donderdagochtend (9.30-11.00 uur) op het secretariaat (tel. 0172-538125)
Of mailen naar het secretariaat: nieuwveen@rkgroenehart.nl (vóór donderdag 11.00 uur)
Last minute bellen naar mevrouw M. Berkhout (tel. 06-25143571)
Noorden Link Vooraf aanmelden is niet meer nodig maar wel mogelijk. Online aanmelden via www.meevieren.nl. Of op woensdag- t/m vrijdagochtend (9.30-12.00 uur) op het secretariaat (tel. 0172-408128).
Oud Ade Link Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen wordt geadviseerd vooraf te reserveren: op maandag- en woensdagochtend (9.00-10.30 uur) op het secretariaat in Rijpwetering (tel. 071-5018278)
Rijpwetering Link Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen wordt geadviseerd vooraf te reserveren: op maandag- en woensdagochtend (9.00-10.30 uur) op het secretariaat in Rijpwetering (tel. 071-5018278)
Roelofarendsveen Link Vooraf reserveren is verplicht. Dit kan online via www.meevieren.nl.
Of op donderdagavond en vrijdagochtend voorafgaande aan de viering via tel. 071-3310940.
Zevenhoven Link Vrijdagochtend (9.00-12.00 uur) op het secretariaat (tel. 0172-538291)