PROTOCOL
VIERINGEN JOHANNES DE DOPERKERK,
LEIMUIDEN / RIJNSATERWOUDE

 

VIERINGEN JUNI

De pastoraatgroep wil graag in juni voor maximaal 30 personen de vieringen opstarten. Dat is volgens de richtlijnen van de overheid, vastgesteld op 19 mei 2020, exclusief de voorganger, lector, misdienaars / acolieten, koster, organist, cantor en gastvrouwen of -heren.

donderdagen 11, 18, 25 juni
Om te beginnen op de donderdagochtenden en daarvoor de ‘vaste’ kerkgangers (ongeveer 10-15 mensen) persoonlijk uit te nodigen. Als alles volgens protocol verloopt, dan willen we ook de donderdagochtendvieringen vrijgeven voor andere parochianen om een plek te kunnen reserveren.

Weekenden
De weekendvieringen te beginnen op 21 juni en 27 juni en daarvoor laten inschrijven via een speciaal telefoonnummer op dinsdag- en donderdagochtend tussen 9:00 en 12:00. Degene met de telefoon heeft voor de komende viering een intekenlijst tot zijn beschikking waarop hij de beller noteert. Hij ziet meteen of de beller er nog bij kan. Bij het inschrijven vragen of men gezond is, anders kan er niet worden gereserveerd. Als de betreffende viering vol is, kan men de beller, in overleg, doorschuiven naar de volgende viering.

Inschrijflijsten liggen op het secretariaat.

 

VIERINGEN JULI

In juli zijn alle vieringen voor maximaal 60 personen (dit is voor onze kerk het maximaal aantal personen die we kwijt kunnen met de 1,5 meter afstand-regel), nog steeds met inschrijven.

 

PROTOCOL

 • Binnenkomst
  De binnenkomst is via de hoofdingang.

  • Buiten, als er gewacht moet worden, houden we 1,5 meter afstand van elkaar.
  • In het portaal staat een gastvrouw of -heer en kijkt of alles volgens de regels gaat.
  • Een gastvrouw of -heer vinkt de aanwezige parochianen af op de lijst en vraagt naar de gezondheid.
  • Iedereen wordt gevraagd de handen te ontsmetten. Er is spray aanwezig in het portaal.
  • Voor de vrijwilligers zijn er handschoenen beschikbaar.
  • Iedereen loopt via het linkerzijpad naar voren en volgt de aanwijzingen van de gastvrouw of
   -heer op.
   De gastvrouw of -heer loopt via de aangegeven route door naar de plek waar de parochiaan plaats moet nemen.

 

 

 • Plaatsen
  • In de kerk is zijn de plekken waar men mag zitten met stikkers aangegeven:
  • Alleen,
  • Met twee (mensen binnen één huishouden),
  • Of met méér (gezin).
 • Stickers
  De stikkers zijn geplaatst:

* Op rij 1, zowel links als rechts in het middenschip, 1.5 meter vanaf het middenpad.
Tussen beide plekken zit ook 1.5 meter, als beide mensen alleen komen.
Als mensen alleen komen nemen zij plaats òp de sticker.
Als er mensen uit één huishouden, mogen zij plaatsnemen tussen de beide stickers.
* Rij 2 blijft leeg.
* Rij 3 is net als de eerste rij ingericht,
* Rij vier zoals rij 2.
* In de zijbanken is er in rij 1 plaatsgemaakt voor 1 persoon, ook op 1.5 meter van het
middenpad.
Ook hier blijft rij 2 leeg en is rij 3 net als rij 1 ingericht en rij vier gelijk rij 2.
20 rijen is ongeveer 60 plaatsen (rekening houdend met echtparen en gezinnen, niet meer plaatsen aangeven)

 • Informatie:
  • Op A3 info (op kerkdeuren en binnen):
   Neemt u plaats alleen, met echtpaar of met gezin op de plaatsen die met een stikker zijn aangegeven.
   Ontsmet de handen.
   Houdt u zich s.v.p. aan de aanwijzingen van de gastvrouw of -heer.
 • Viering:
  • Tijdens de viering mag er niet worden meegezongen. De gezangenbundels zijn niet beschikbaar.
  • Een eventueel aanwezige cantor/organist neemt plaats boven op de koorzolder om zich aan 6 meter afstand te houden.
  • Alle gebruiksvoorwerpen, kelk, water, ampullen enz. worden op de zijkant van het altaar neergezet.
  • Alleen de voorganger gebruikt deze voorwerpen. Ze worden ook niet aangereikt.
  • Na afloop zet de voorganger alles weer op de zijkant van het altaar neer.
  • De koster haalt na de viering alles weg, ontsmet en ruimt op.
  • Om tussentijds schoonmaken te voorkomen heeft zowel de voorganger als de lector een eigen lezenaar en microfoon. De voorganger heeft ook op het altaar een eigen microfoon.
  • De koster ontsmet na de viering alle gebruiksvoorwerpen, microfoons, stoelen en lezenaar en gebruikt hierbij handschoenen.
  • Er kan geen gebruik gemaakt worden van het toilet!

 

 

 • Communie: (als dat weer mag)
  • Er is een plexiglasbord geplaatst aan de rechterkant van het liturgische centrum.
  • De voorganger neemt hierachter plaats en reikt de communie uit met behulp van een pincet onder het plexiglas door.
  • Op aanwijzing van de gastvrouw of -heer gaan de parochianen ter Communie, en volgen de aangegeven route om weer naar hun plaats te lopen komen.
  • De gastvrouwen of -heren letten er op dat de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen.
  • Het afsluitkoord wordt achterin tijdig weggenomen en na het uitreiken van de communie weer teruggehangen.
 • Uitgaan:
  • Bank voor bank, op aanwijzingen van de gastvrouw of -heer en via de aangegeven route verlaten de parochianen de kerk.
  • Collecte in schalen achter in de kerk op de tafel, voor bij het verlaten van de kerk.
  • De collecte wordt verwerkt door de vrijwilligers, waarbij handschoenen worden gebruikt.

De plaatsen waar mensen gezeten hebben, worden door de gastvrouwen of -heren na de viering ontsmet.

 • De kerk wordt na de viering geventileerd (hoofdingang achter en zijingang voor tegen elkaar open zetten).
 • Er is voorlopig geen koffiedrinken na de vieringen.

 

Als e.e.a. nog problemen oplevert kijken we hoe het beter geregeld kan worden.

 

VRIJWILLIGERS:

1 persoon bij de ingang die het geheel coördineert en zorgt dat de regels worden nageleefd.

2 personen bij de ingang die de intekenlijst controleren en de parochianen begeleiden naar hun plekken.
Bovenstaande drie personen zorgen er ook voor dat het communie-uitreiken op de juiste manier verloopt.

1 persoon in de kerk met een EHBO diploma en ervaring als BHV

1 persoon koster

1 persoon lector en 1 of 2 personen voor de muziek

 

SLOTOPMERKING

Het protocol en de vieringen zijn gecommuniceerd met de parochianen via een blad die zij op hun huisadres ontvangen, onder voorbehoud van wat het bisdom en het pastoraal team besluiten.