In de eerste week van juli is het nieuwe nummer van Tussenbeide, het blad van het bisdom Rotterdam, weer beschikbaar bij al onze kerken.

Het blad staat deze keer uitgebreid stil bij de activiteiten van parochies in coronatijd. Deze zomer wordt anders dan anders. Dat vertellen ook drie jongeren die werden geïnterviewd over de zomerkampen van het bisdom. Door het coronavirus kunnen de kampen voor kinderen, tieners en jongeren dit jaar helaas niet doorgaan. Volgend jaar hopelijk weer wel. Drie jonge vrijwilligers vertellen wat hun motiveert om zich zo in te zetten in de zomer: Anne Geerars, Pauline Terpstra en Johnny van der Loos.

Verder is het vijf jaar geleden dat Laudato si’  verscheen, de encycliek van paus Franciscus over de zorg voor de schepping als ons ‘gemeenschappelijk huis’. God schiep hemel en aarde en alles wat leeft. De apostel Paulus zegt: “Uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen” (Romeinen 11, 36). In een korte enquête vroeg het vorige nummer van Tussenbeide lezers naar hun gelovige inspiratie en hun zorg voor het milieu en de medemens. Tussenbeide doet nu verslag van de uitkomsten van zeventig mensen die de enquête invulden.

Bij de Tussenbeide zit ook een exemplaar van het nieuwe Inspiratiemagazine Woord van God.

U kunt het blad Tussenbeide met het inspiratiemagazine meenemen na de viering. Ook kunt u het afhalen op het lokale secretariaat.
U kunt het ook online inzien op de website van het bisdom Rotterdam: klik HIER

Wilt u Tussenbeide thuis ontvangen? Dat kan. Meld u aan voor een postabonnement. We vragen u jaarlijks een bijdrage van € 12,50 in de vorm van een gift.