INLEGVEL PAROCHIEKERN HOOGMADE / WOUBRUGGE JULI/AUGUSTUS 2020
Secretariaat parochiekern Hoogmade-Woubrugge
geopend op dinsdag van 09.30 – 10.30 uur; Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade,
tel. 071-5018237; e-mail: hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl;
website: https://rkgroenehart.nl/locaties/hoogmade-woubrugge/
inschrijven nieuwsbrief via e-mail: bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Beheercommissie parochiekern Hoogmade-Woubrugge
Voorzitter: Leo van Rijn, tel. 071-5013863; e-mail: leonardusvanrijn@ziggo.nl
Adviseur: Paul Wolvers, tel. 071-5018375; e-mail: pwolvers@planet.nl
Secretaris: Lydia Foeken, bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
Penningmeester: Peter Borst, tel. 06-22907035; e-mail: ps.borst@gmail.com
Leden: Ilma de Haas en Mariska van Leeuwen
Adviseur onderhoud gebouwen – terrein: Henk Brunt, tel. 071-5018138; e-mail: henkenriekiebrunt@gmail.com

Betalingen – rekeningnummers parochiekern Hoogmade-Woubrugge
• Kerkbalans: IBAN NL52 RABO 0123.2014.38
t.n.v. H. Franciscus, Kerkbalans BCP Hoogmade-Woubrugge
• Overige betalingen: IBAN NL56 RABO 0123.2001.05
t.n.v. H. Franciscus, BCP Hoogmade-Woubrugge
Contactpersoon kosters: Theo Nieuwenhuizen, tel. 071-5018821
Informatie voor leden van St. Barbara: bij overlijden neemt u contact op met Van Leeuwen Uitvaartverzorging, tel. 06-13449107

Liturgierooster
ZATERDAG 4 JULI: Woord- en Gebedsviering om 16.00 uur in de O.L.V. Geboortekerk
Voorganger: Pastor M. Hoogenbosch;
Lectoren: Cock de Lange; Jannie Riem en Alice v.d. Berg;
Kosters: John Olijhoek en Theo Nieuwenhuizen;
BHV-er: Anita Deckers;
Gastheer/-vrouw: John Olijhoek, Suzan Nieuwenhuizen, Riet v.d. Meer
Intenties: overleden families v.d. Ploeg, den Dubbelden

ZONDAG 5 JULI: Woord- en Gebedsviering om 9.15 uur in de O.L.V. Geboortekerk
Voorganger: Pastor M. Hoogenbosch
Lectoren: Truus Voorham, Daniëlle v.d. Meer en Toos v.d. Hoorn;
Kosters: Willem Elstgeest en John Olijhoek;
BHV-er: Daniëlle v.d. Meer;
Gastheer/-vrouw: John Olijhoek, Suzan Nieuwenhuizen, Ellen Vlieger
Intenties: Frans de Vette, Janus de Vette, Cor en Mien van Tol

BIJ REGEN WORDEN DE VIERINGEN VAN 4 EN 5 JULI VERZET!!

ZONDAG 12 JULI: geen viering in Hoogmade

Voor alle volgende vieringen geldt:

  • Locatie de Schuur, Schoollaan 2, Hoogmade.
  • Van tevoren aanmelden/reserveren in de week vooraf aan de zondagviering, via de brievenbus of e-mail naar: hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl, of telefonisch op dinsdagochtend.
  • Kom s.v.p. ruim op tijd i.v.m. het aanwijzen van een zitplaats.

ZONDAG 19 JULI: Eucharistieviering om 9.15 uur
Voorganger: Pastoor J. Glas;
Lector: Cobie Wolvers;
Kosters: John Olijhoek en Theo Nieuwenhuizen;
BHV-er: Marc van Leijden
Gastheer/-vrouw: Theo Nieuwenhuizen, Lia v.d. Voorn, Leo van Rijn

ZONDAG 26 JULI: Eucharistieviering om 11.15 uur
Voorganger: Kapelaan B. van Paassen;
Lector: Toos v.d. Hoorn;
Kosters: Sjaak v.d. Star en Theo Nieuwenhuizen;
BHV-er: Jeanet Elstgeest
Gastheer/-vrouw: Sjaak v.d. Star, Els de Groot, Peter Borst
Intenties: Leny v.d. Meer-de Jong, Martinus Hendricus Hogenboom, Nicolaas Petrus v.d. Meer

ZONDAG 2 AUGUSTUS: Woord- en Gebedsviering om 9.15 uur
Voorganger: Diaken A. van Aarle;
Lector: Lia v.d. Voorn;
Kosters: Willem Elstgeest en Theo Nieuwenhuizen;
BHV-er: Jim van Tol
Gastheer/-vrouw: Theo Nieuwenhuizen, Toos v.d. Hoorn, Jan van Schie
Intenties: Frans de Vette, Janus de Vette, Bert v.d. Salm

ZONDAG 9 AUGUSTUS: Woord- en Gebedsviering om 11.15 uur
Voorganger: Diaken A. van Aarle;
Lector: Daniëlle v.d. Meer;
Kosters: Sjaak v.d. Star en John Olijhoek;
BHV-er: Daniëlle v.d. Meer
Gastheer/-vrouw: Sjaak v.d. Star, Daniëlle v.d. Meer, Greet de Vlieger
Intenties: Nicolaas Petrus v.d. Meer

ZONDAG 16 AUGUSTUS: Eucharistieviering om 9.15 uur – Maria Tenhemelopneming
Voorganger: Pastoor J. Glas;
Lector: Adri v.d. Meer;
Kosters: John Olijhoek en Willem Elstgeest ;
BHV-er: Anita Deckers
Gastheer/-vrouw: John Olijhoek, Adri v.d. Meer, Liesbeth v.d. Star
Intenties: Siem en Lena den Dubbelden, Leny v.d. Meer-de Jong, Theo v.d. Geest

ZONDAG 23 AUGUSTUS: Woord- en Gebedsviering om 11.15 uur
Voorganger: Pastor M. Hoogenbosch;
Lector: Alice v.d. Berg;
Kosters: Sjaak v.d. Star en Theo Nieuwenhuizen;
BHV-er: Marc van Leijden
Gastheer/-vrouw: Theo Nieuwenhuizen, Alice v.d. Berg, Ilma de Haas
Intenties: Martinus Hendricus Hogenboom

ZONDAG 30 AUGUSTUS: Eucharistieviering om 9.15 uur
Voorganger: Kapelaan B. van Paassen;
Lector: Cobie Wolvers;
Kosters: Willem Elstgeest en Theo Nieuwenhuizen ;
BHV-er: Jeanet Elstgeest
Gastheer/-vrouw: Theo Nieuwenhuizen, Cobie Wolvers, Margriet van Leeuwen
Intenties: Bert v.d. Salm, Jan Hoogenboom, Kees Dobbe

Vergaderingen en bijeenkomsten in de pastorie te Hoogmade
Wo. 8 juli 14.00 uur Pastoraatgroep
Do. 13 aug. 9.00 uur Bezoekgroep
Wo. 26 aug. 13.30 uur Verdeling Samenstromen
Wo. 26 aug. 14.30 uur Ophalen Samenstromen door bezorgers

Bijzondere openluchtviering d.d. 4 en 5 juli a.s. met als thema: “Hoopvol verder”!
Wat als een wild idee is ontstaan, gaat plaatsvinden op zaterdagmiddag om 16:00 uur en op zondagochtend om 9:15 uur. Een viering in onze afgebrande kerk in Hoogmade. U wordt ontvangen door een gastheer/-vrouw die u zal begeleiden naar uw plekje in de, met planten en beelden aangeklede, kerk. Kom op tijd!
Uiteraard zijn ook kinderen van harte welkom!
Tijdens de viering zal er via geluidsbanden, muziek en zang te horen zijn van alle koren, terwijl er foto’s van die koren getoond worden, alsook mooie beelden van de kruiswegstaties. Tevens zal er een indrukwekkend campagnefilmpje met de titel: “Samen Sterk Voor Een Nieuwe Kerk”, te zien zijn, waarin alle generaties via interviews, aan bod zullen komen. Daarin worden diverse onderwerpen, zoals herinnering, gezin, toekomst, rouw, gemis besproken.
Voor de goede orde moet nog vermeld worden: indien het regent worden de vieringen naar een latere datum verschoven.

Waar moet u rekening mee houden als u naar een viering in de Schuur wilt komen?
Reserveren
U kunt reserveren voor een viering door te bellen met het secretariaat, tel. 071-5018237 op dinsdagochtend tussen 9:30 en 10:30 uur of even langs te komen of een briefje in de brievenbus te doen. Reserveren kan ook via e-mail: hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
Kom vroeg naar de viering.

De binnenkomst is via de hoofdingang.

Buiten, als er gewacht moet worden, houden we 1,5 meter afstand van elkaar.

  • In het portaal staat een gastvrouw of -heer en kijkt of alles volgens de regels gaat.
  • Een gastvrouw of -heer vinkt de aanwezige parochianen af op de lijst en vraagt naar de gezondheid.
  • Iedereen wordt gevraagd de handen te ontsmetten. Er is spray aanwezig in het portaal.
  • De gastvrouw of -heer loopt via de aangegeven route naar de plek waar u plaats moet nemen.
  • Houdt u zich aan de aanwijzingen van de gastvrouw of -heer.

Viering
Tijdens de viering mag er niet worden meegezongen. De gezangenbundels zijn niet beschikbaar.
Uw collecte kunt na afloop in de schaal doen of digitaal via onderstaande QR-code.

Hartelijk dank voor uw medewerking!
Samen houden wij het gezond!

Kerkbalans
Een tussenstand is er nog niet. U heeft soms wél, of soms niet uw formulier ingevuld en ingeleverd! Wij hopen dat u dit spoedig gaat doen. We kunnen dan mogelijk in september een tussenstand, percentage deelnemers, melden.
Dank voor uw bijdragen.
Namens de BCP, Lydia Foeken

Stichting De Groene Punt
Onlangs heeft u een formulier van Stichting De Groene Punt in de bus gehad met onze doelstelling. Wij blijven positief en geloven dat de kerk terug gebouwd wordt en anders de herkenbare kerktoren met klok. Velen hebben al een toezegging gedaan in de vorm van een donatie en/of kavel voor de toekomstige kerkveiling. Hiervoor zijn wij u zeer dankbaar.
Voor degenen die nog willen doneren, dit kan altijd. Zodra het bankrekeningnummer bekend is, zullen we dit via de Samenstromen en onze website bekend maken. Degenen van wie we een formulier ontvangen hebben, krijgen persoonlijk bericht over het rekeningnummer.
Wij hopen op uw medewerking, want samen staan we niet alleen.
Stichting De Groene Punt.

 

 

 

Vrijwilligersmiddag – 19 juni
Veel van de 145 vrijwilligers hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om te komen kijken in de kerk. Soms een beetje onwennig, want we hadden elkaar al lang niet gezien. De koren hebben vanaf maart niet meer samen kunnen repeteren. Gelukkig was er genoeg plek in de kerk om gezellig met elkaar bij te praten.
Koper van de toren
De rondleiding bestond uit een blik op al het koper, dat opgeslagen ligt. De oude klok uit 1950 met al het koper van de toren. Ideeën werden geopperd wat we kunnen doen met het koper. Nieuw onderstel voor het altaar of toch een kunstwerk?
Het meeste indruk maakte de leerlingskamer, waar de brand heftig heeft gewoed. De leden van het Nederlandstalig koor vonden nog een Gregoriaans gezangenboek in een van de kasten. De kast rook nog naar boenwas.
In de sacristie, die nagenoeg onaangetast is, stonden de overblijfselen opgesteld die nog gevonden waren in het puin. Scherven van het altaar, de bel en een gedenksteen.
Kerk
De rondleiding werd afgesloten in de kerk, waar iedereen gezellig met elkaar kon praten. In het midden van de kerk lagen de haan van de toren en de torenspits
Toren
De toren is flink beschadigd geraakt. Voor bouwkundigen was dit het meest interessante stukje, omdat heel goed te zien is dat de toren rondom de oude toren is gebouwd.
Namens de BCP, Lidya Foeken

Misintenties “inhalen”
Vanaf juli gaan we weer opstarten met vieringen in Hoogmade. Alle inwoners hebben een uitnodiging ontvangen voor de viering van 4 en 5 juli. Vanaf 19 juli starten we met vieringen in De Schuur. Voor alle vieringen geldt, dat u moet reserveren!
Als u een misintentie had aangevraagd in de periode van maart tot en met juni en de mis is niet doorgegaan, kunt u contact opnemen met het secretariaat om door te geven wanneer u de misintentie wil laten voorlezen.
Een misintentie kunt u per mail aanmelden bij het secretariaat: hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl.
Ook kunt u langsgaan op dinsdagochtend om de misintentie bij het secretariaat te bespreken.

Koop een kaartje en/of een theekopdoosje
De dames van Klein Onderhoud hebben kaarten te koop. Het is leuk om een kaartje te sturen, en nog leuker om een kaartje te ontvangen in deze moeilijke tijd. Bij droog weer staat de doos met kaarten bij de voordeur.
Sinds kort worden er ook theekopdoosjes gemaakt (zie foto). Loop eens langs bij Hendrik Meijerplantsoen 19. De opbrengst gaat naar onze parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte – De Goede Herder. Heeft u speciale wensen dan kunt u bellen: 071-5012209 of
06-81334054.

Kopij voor Samenstromen voor september 2020 inleveren vóór maandag 10 augustus a.s.
Intenties en kopij voor het inlegvel van september 2020 inleveren vóór maandag 24 augustus a.s.