Vanaf 1 juli worden in alle kerken van onze parochiefederatie weer liturgievieringen gehouden waarbij publiek welkom is. Er is geen maximum aan het aantal aanwezige gelovigen, mits de maatregelen inzake de anderhalve meter strikt worden nageleefd. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere RIVM-maatregelen, zoals handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes. Ook wordt er bij eventueel reserveren en bij binnenkomst van de kerk naar de gezondheid geïnformeerd (bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven).
Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

De belangrijkste voorschriften zijn:

1. Kijk op het reserveringsoverzicht om te zien of u voor het bijwonen van de viering vooraf moet reserveren. In de meeste gevallen is dat niet meer noodzakelijk.
2. U dient bij binnenkomst uw handen te ontsmetten (reinigingsgel is aanwezig).
3. U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.
4. Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
5. Er is alleen voorzang (cantor) en er wordt niet meegezongen door de gelovigen.
6. Gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het Onze Vader.
7. Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
8. Alleen bij eucharistievieringen vindt voorlopig de uitreiking plaats van de H. Communie.
9. U kunt bijdragen aan de collecte via  een collectebus of collectemand op een tafel bij de uitgang, via een bankoverschrijving, of via een gift-app (bijvoorbeeld collecte.rkgroenehart.nl).
10. Napraten in groepjes en koffiedrinken in het kerkgebouw kan gezien de geldende maatregelen niet, maar kan wel plaatsvinden in een parochiezaal of in een tuin bij de kerk, waar u anderhalve meter afstand tot elkaar kunt bewaren. Let op: bij veel lokale kerken mag er ook buiten het kerkgebouw nog geen koffie worden gedronken!

De volledige protocollen vindt u op de website van de Rooms-Katholieke kerk in Nederland.

Lokaal kunnen protocollen afwijken. Kijk voor het protocol en andere informatie over de kerk waar u wilt vieren op de lokale website van de betreffende parochiekern.

In het vieringen- en activiteitenoverzicht op deze website ziet u waar, wanneer en om hoe laat er in onze federatie vieringen zijn. Klik op de betreffende viering en u krijgt meer informatie over deze viering (voorganger, wijze van reserveren).