Opbrengst Vastenactie doosjes

Op 12 en 13 maart, nog net op tijd, hebben we de vastendoosjes uitgedeeld op basisschool ter Does. We hebben verteld over de kinderen uit Kameroen, Bangladesh en Kenia die graag naar school wilden of een opleiding wilden gaan volgen. En toen kwam Corona en gingen hier de kinderen niet meer naar school en konden we hen niet meer enthousiast maken om te sparen. Maar gelukkig zijn er nog 26 kinderen die hun doosje hebben bewaard en misschien wel hebben doorgespaard. De opbrengst van deze doosjes is € 134,97. Wat nog een heel mooi bedrag is. Onze complimenten en onze hartelijke dank. Ook namens al die kinderen die nu boeken kunnen gaan kopen om te studeren.

MOV Twan Goes en Jeanne Borst-Oudshoorn

Korenoverleg

 

Twee keer in het jaar komen afgevaardigden van het Nederlandstalig koor, LEF, Inspiratie en Enjoy bij elkaar. We krijgen een lijst thuis gestuurd van Paul Wolvers en het secretariaat met de vieringen van

1 januari tot 1 juli of van 1 juli tot 1 januari. Hierop staan alle zondagvieringen van 9.15 uur of 11.15 uur. Op deze lijst staan ook de bijzondere vieringen, niet alleen Kerst, Pasen of Pinksteren maar ook b.v. Maria geboorte, Maria lichtmis, Allerzielen en de advent. Je kiest dan thuis een zondag uit wanneer je met je koor wilt zingen. Het kan voorkomen dat er twee koren op dezelfde zondag willen zingen, daar is het overleg voor. Naar de zondagen die niet zijn ingevuld kijkt Nostalgie of zij daar kunnen zingen. Dit jaar zijn we in mei bij elkaar geweest. Naast het invullen van de lijst hebben we het gehad over de vieringen in Drieluik. We vonden allemaal dat er goed werd meegezongen tijdens de vieringen. Helaas zijn we al een paar maanden niet aan het zingen vanwege het coronavirus. Het is nog maar de vraag of we ons ingevulde rooster gaan gebruiken. Voorlopig is het protocol geen zang of alleen een cantor en u mag niet meezingen!!! Jammer want er is niets leuker en mooier dan met elkaar te zingen. Ik hoop dat er snel een onderzoek komt waaruit blijkt dat we weer met elkaar kunnen zingen. Tot zover wordt het alleen luisteren. Als u 4 of 5 juli bij de viering aanwezig bent kunt u horen hoe mooi er door de koren werd/wordt gezongen, door alle koren vóórdat er brand kwam.

Jeanne Borst, pastoraatgroep

 

Onze bloeiende parochiekern wil herbouw van de kerk.

Op 19 juni hebben onze vrijwilligers een kijkje kunnen nemen in de opgeruimde kerk, die nu veilig kan worden betreden. Het puin en de verbrande resten zijn afgevoerd en de loshangende delen in de toren zijn verwijderd.

De afgelopen weken hebben de inwoners van Hoogmade en Woubrugge een enveloppe in de brievenbus ontvangen met de Actie Kerkbalans. Dit jaar superbelangrijk. Ondanks dat de kerk goed verzekerd is, is het belangrijk dat er een goed plan is voor de herbouw van de kerk. Dat betekent dat er een bloeiende geloofsgemeenschap is met veel initiatieven en inspirerende vieringen. En daarbij niet te vergeten de betalende parochianen die via een ‘donateurschap’ hun steun geven aan de kerk.

De zomer komt eraan. En na vier maanden mogen we weer kerkvieringen gaan houden. Vanaf 1 juli mag dat (als RIVM en Bisdom het toestaan) weer tot 100 mensen. Al snel was er een plan om een viering te houden in onze kerk. Een openluchtviering, waarin we vooruit kijken naar de toekomst en gaan dromen over een bloeiende parochiekern. Een plattegrond is gemaakt, waaruit blijkt dat we 84 parochianen kunnen ontvangen. We zullen dan alle stoelen 1.5 meter uit elkaar plaatsen en een viering houden op zaterdag 4 juli om 16.00 uur en zondag 5 juli om 9.15 uur in onze kerk.

Het vieren is anders geworden in deze tijd. Het Bisdom heeft een protocol gemaakt waarin staat dat we niet mogen zingen. Dus dat wordt klappen en in je hart meezingen tijdens de vieringen. Er wordt geen Heilige Communie uitgereikt.

Als u naar de kerkviering wilt komen, is reserveren heel belangrijk. U kunt reserveren door een mail te sturen naar de beheercommissie (bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl) of via een briefje in de brievenbus bij het secretariaat. Laat wel uw contactgegevens achter (mailadres of telefoonnummer), dan weten we u te vinden, als we iets moeten doorgeven.

Voor de reguliere vieringen is Drieluik te klein. Er kan niet goed geventileerd worden en we kunnen dan slechts 22 parochianen ontvangen. Vandaar dat nu gewerkt wordt aan een draaiboek om de vieringen vanaf 19 juli in De Schuur te organiseren. Er zijn voldoende vrijwilligers om wekelijks vieringen te houden; met name voor de opbouw, schoonmaak en coördinatie.

De BCP krijgt veel vragen wat er met de kerk gaat gebeuren: wordt hij herbouwd of komen er huizen?

Wij hebben als BCP een lange termijnplan in de maak waaruit blijkt dat herbouw onder voorwaarden financieel mogelijk is.

Besluitvorming over de toekomst van onze kerk is niet te verwachten voor het einde van 2020, waarbij we als BCP aan het Parochiebestuur en het Bisdom moeten bewijzen dat Hoogmade en Woubrugge ook in de toekomst een actieve geloofsgemeenschap hebben.

We houden u op de hoogte.

De Beheercommissie Parochiekern Hoogmade/Woubrugge

 

Oproep! BHV en gastheer / -vrouw

Vanaf juli gaan er weer vieringen gehouden worden. Er is dan bij iedere viering een persoon met BHV nodig.
Tevens is er minimaal 1 (liever 2) gastheer / -vrouw nodig.
Dit i.v.m. plaatsen aanwijzen en looproutes. Wilt u zich melden bij de BCP of het secretariaat?

 

Misintenties ‘inhalen’

Vanaf 19 juli a.s. zijn er weer vieringen in De Schuur in Hoogmade. U kunt zelf de intenties die u opgegeven had voor de periode van 15 maart tot 19 juli nu opnieuw aan het secretariaat melden, door deze per e-mail of via een briefje in de brievenbus van het secretariaat met een nieuwe datum door te geven. U mag ook bellen op dinsdagochtend tussen 9.30 uur en 10.30 uur.

Alphacursus, wat is dat eigenlijk?

Alpha wil zeggen: het begin. Zoals Alpha ook de eerste letter van het Griekse alfabet is. Ergens in het evangelie wordt van Jezus gezegd dat Hij de Alpha en Omega is, begin en einde.
Zo is de Alphacursus ook een begin, een ontdekken van het christelijk geloof. Dat kan zijn voor iemand die niet gelovig is, maar wel nieuwsgierig. Maar ook als je wel gelovig bent, is Alpha een fijne opfrissing. Wat is ook al weer de kern van het geloof? Waar gaat het eigenlijk om bij God, waarom moest Jezus sterven aan het kruis en wie of wat is eigenlijk de heilige Geest?
Wat geloof ik nu eigenlijk?

Alpha in Hoogmade
In het najaar is er een Alpha in de kerkzaal van de Protestantse Gemeente in Hoogmade. De gezamenlijke kerken van Hoogmade en Woubrugge bieden deze cursus vrijblijvend en gratis aan. Op dinsdag 22 september is er een kennismakingsavond inclusief maaltijd, Coronaproof.
Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken, laagdrempelig, leerzaam en ontspannen. Meer info: www.alphacursus.nl of neem contact op met mij.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Lief en Leed
Overleden

14 april             Wilhelmina Cornelia van Mil-van Leeuwen          83 jaar

21 april             Engelina Antonia Zonneveld-Verbeek                  78 jaar