Samen voor Onze Lieve Vrouw Geboorte kerk
Nieuwsbrief rondom parochiekern OLV Geboorte-De Goede Herder – 30

13e Zondag door het Jaar

Op zondag 28 juni, 10:00 uur (NPO2) komt de TV-viering weer vanuit de H. Petruskerk in Roelofarendsveen. Pastoor Jack Glas is celebrant.
Voorafgaand aan de viering wordt om 9.45 uur het Geloofsgesprek uitgezonden.
In het Geloofsgesprek vertelt pastoor Jack Glas over de Nationale Bedevaart die dit jaar in aangepaste vorm doorgaat als livestream. De viering van de Nationale Bedevaart op zaterdag 11 juli is vanaf 11.00 uur te volgen op www.martelarenvangorcum.nl.

De Martelaren van Gorcum stierven vanwege hun geloof in de eucharistie en hun trouw aan de paus. ‘Getuigen van het Woord’ is het thema van de Nationale Bedevaart. Kardinaal Eijk is hoofdcelebrant. Bisschop Van den Hende concelebreert. De Nationale Bedevaart sluit met het thema aan bij het Jaar van het Woord van God dat wordt gehouden in het bisdom Rotterdam.

Vrijwilligersmiddag – 19 juni
Veel van de 145 vrijwilligers hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om te komen kijken in de kerk. Soms een beetje onwennig, want we hadden elkaar al lang niet gezien. De koren hebben vanaf maart niet meer samen kunnen repeteren. Gelukkig was er genoeg plek in de kerk om gezellig met elkaar bij te praten.
Koper van de toren
De rondleiding bestond uit een blik op al het koper, dat opgeslagen ligt. De oude klok uit 1950 met al het koper van de toren. Ideeën werden geopperd wat we kunnen doen met het koper. Nieuw onderstel voor het altaar of toch een kunstwerk?
Leerlingkamer en Sacristie
Het meeste indruk maakte de leerlingkamer, waar de brand heftig heeft gewoed. De leden van het Nederlandstalig koor vonden nog een Gregoriaans gezangenboek in een van de kasten. De kast rook nog naar boenwas.
In de sacristie, die nagenoeg onaangetast is, stonden de overblijfselen opgesteld die nog gevonden waren in het puin. Scherven van het altaar, de bel en een gedenksteen.
Kerk
De rondleiding werd afgesloten in de kerk, waar iedereen gezellig met elkaar kon praten. In het midden van de kerk lagen de haan van de toren en de torenspits.
Toren
De toren is flink beschadigd geraakt. Voor bouwkundigen was dit het meest interessante stukje, omdat heel goed te zien is dat de toren rondom de oude toren is gebouwd.
De tien (extra) geboden in Coronatijd

  1. We volgen de aanwijzingen die worden gegeven.
  2. We gaan niet naar de viering als we verkouden zijn of verhoging hebben.
  3. We houden anderhalve meter afstand van elkaar
  4. We volgen de aangegeven looprichting.
  5. We ontsmetten onze handen bij binnenkomst.
  6. We bidden samen, maar zingen niet. Er zijn geen liedbundels voorhanden.
  7. We wensen elkaar de vrede, maar geven geen hand. Een vriendelijk buiginkje kan ook.
  8. We proberen de collecteschalen niet aan te raken.
  9. We zitten anderhalve meter van elkaar.
  10. We zijn niet boos of chagrijnig door de spelregels die er zijn. Ze zijn samen blij het geloof te mogen vieren en maken daarom gewoon het beste van.
Misintenties
Vanaf juli gaan we weer opstarten met vieringen in Hoogmade. Alle inwoners hebben een uitnodiging ontvangen voor de viering van 4 en 5 juli. Vanaf 19 juli starten we met vieringen in De Schuur. Voor alle vieringen geldt, dat u moet reserveren!Als u een misintentie had aangevraagd in de periode van maart tot en met juni en de mis is niet doorgegaan, kunt u contact opnemen met het secretariaat om door te geven wanneer u de misintentie wil laten voorlezen.Misintenties voor de vieringen van 4 en 5 juli zijn welkom.Een misintentie kunt u per mail aanmelden bij het secretariaat. Het mail adres is: hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl.Ook kunt u langsgaan op dinsdagochtend om de misintentie bij het secretariaat te bespreken.
Interessante links

Interessante links voor gezinnen

Links Federatie en Parochiekern

Meld je aan bij de beheercommissie: bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl  als u een viering wilt bijwonen.

Copyright © *2020* *Parochiekern Hoogmade-Woubrugge*

Mocht iemand deze nieuwsbrief willen ontvangen, geeft het mail adres door op:
*bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl*

Of voor vragen over onze parochiekern, neem contact op met: bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen op een ander e-mail adres?
U kunt hier uw voorkeur e-mail adres opgeven of uitschrijven.