Het zomernummer van Klooster! brengt een ode aan de religieuzen die in Nederland door het coronavirus zijn gestorven, met de namen, hun leeftijd en hun kloosters. Dat is een indrukwekkende lijst die stil maakt. Bernardus Peeters, voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen en vader-abt van de ook door corona getroffen trappistenabdij te Berkel-Enschot zucht ervan en kon midden in de crisis geen woord uitbrengen, op vragen van journalisten. Hij schrijft in dit zomernummer een persoonlijke column en maakt daarin duidelijk dat deze coronacrisis hem ook vragen stelde over zijn eigen roeping:‘Wie ben ik? Wat is de zin van dit alles? Wat is mijn roeping?’. Hij vond het antwoord in zijn eigen kloostergang, bij Maria die het lichaam van haar dode zoon op haar schoot heeft en met een gezicht vol tranen dat lichaam toont aan de wereld. Toen wist Bernardus Peeters het: ‘Dat is mijn leven als monnik, stem geven aan de schreeuw van de wereld’.

VITALITEIT DOOR ALLE STERVEN HEEN
Agnes Vos, algemeen overste van de zusters van liefde in Schijndel, heeft stem gegeven aan die schreeuw van de wereld. Bij het overlijden van tien medezusters vroeg ze in Nieuwsuur aandacht voor het vergeten lijden in verpleeghuizen en werd daarmee de eerste klokkenluider voor al die anonieme doden van de zorgcentra en verpleeghuizen. Ze kijkt terug op de dagen van maart en april, toen tien zusters stierven in eenzaamheid en werden begraven in beperkte kring. Ze vertelt hoe ze het heeft volgehouden. Dat doen de zusters van liefde in Tilburg ook. Zij wijzen in dit zomernummer een weg door het lijden heen: ze verloren twaalf zusters en deelden op een dag van twee uitvaarten toch de stembiljetten uit voor de verkiezing van een provinciaal bestuur. Zo willen ze laten zien dat er vitaliteit is door alle sterven heen.

LEVENSLESSEN VAN WOESTIJNMOEDERS
Katharina Michiels is de abdis van de trappistinnen van Brecht, net over de grens bij Zundert. Ze maakt de vergelijking met de woestijnmoeders en de woestijnvaders die ons leren om tot leven te komen en als mens te groeien, ook als we in eigen land op vakantie gaan, als we vaak thuis werken en als we met anderhalve meter afstand meer op onszelf zijn aangewezen. Ze heeft vier levenslessen: aanvaard je leven met beperkingen in ruimte maar ook met tekorten van jezelf, geef structuur aan je dag, wees mild voor jezelf en voor anderen, beheers je spreken en je gulzigheid.

VEEL MEER
Dit zomernummer heeft als altijd de column van Erik Borgman en Wil Derkse, de bijdragen van Thomas Quartier en Tini Brugge en acht persoonlijke verhalen over groei.

Klooster! Groei, 104 pagina’s, uitgave van Adveniat, € 9,95
verkrijgbaar via de boekhandel onder ISBN 9789493161252 of via adveniat.nl