Afgelopen woensdag zijn tijdens de persconferentie van het kabinet verdergaande versoepelingen van de coronamaatregelen per 1 juli afgekondigd.

Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij (religieuze) bijeenkomsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn, maar nu is deze grens onder voorwaarden losgelaten.

De beschikbare ruimte is bepalend voor het maximale aantal mensen dat aanwezig mag zijn, mits men maar anderhalve meter afstand van elkaar kan houden. Voorwaarden zijn verder dat mensen vooraf reserveren, dat hen wordt gevraagd of zij gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus en dat zij een plaats krijgen aangewezen.

Het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, dat op 20 mei is vastgesteld, blijft met enkele kleine aanpassingen vooralsnog onverminderd van kracht. Zie de website van de kerkprovincie  waar de protocollen in iets aangepaste vorm zijn gepubliceerd.

De aanpassingen in de factsheet en de protocollen betreffen met name:
Vooraf reserveren. De grootte van het gebouw bepaalt het totaal aantal toegestane mensen.
Onder voorwaarden wel koren en musici. De voorwaarden voor koren, cantors en musici zijn nader in te vullen wanneer de onderzoeksresultaten van het RIVM beschikbaar zijn. Op de website van de rijksoverheid staat: “Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Onder welke voorwaarden, daarover komt het RIVM op zeer korte termijn met een advies.”

Dat advies zou er eind volgende week kunnen liggen. Het hervatten van de koorzang, ook wat repetities betreft, moet dus nog even wachten op dat advies.

Informatie
Neem contact op met het centrale federatiesecretariaat ( info@rkgroenehart.nl).