Even was het onduidelijk toen de gemeente berichtte dat er een totaal parkeerverbod kwam in de hele Dorpsstraat. Een aardige juriste, die zelf woont aan de Dorpsstraat, heeft e.e.a. uitgezocht voor alle buren. Wat blijkt? Er was nooit een parkeer verbod terwijl iedereen er van uit ging dat je alleen in de vakken mocht parkeren. En dat gebeurde dus niet altijd en gaf veel overlast. Nu het parkeer verbod er komt (voor beide zijden) is dat met uitzondering van de parkeervakken. Uiteraard is voor de kerkgangers het eigen parkeerterrein altijd te gebruiken.

BCP