De paaskaars 2019 is dit jaar uitgereikt aan de heer P. Sassen. Piet zet zich al vele jaren in als vrijwilliger in onze parochiekerngemeenschap. Hij doet dit op diverse terreinen in alle dienstbaarheid. Het is een man op de achtergrond die wij niet graag willen missen. Wij als parochiekerngemeenschap zijn hem veel dank verschuldigd. Het is hem van harte gegund!