Wij hadden de primeur, maar daar is ook hard voor gewerkt!! Op donderdag 4 juni was de eerste viering in onze kerk, waar 20 mensen op hadden ingeschreven. In de pastoraatgroep was afgesproken dat we eerst de doordeweekse viering op donderdag wilde proberen en daarna de donderdagen plus de laatste twee weekendvieringen in juni. Onder voorbehoud is dat op het tussenblad bij de vorige Samenstromen vermeld, zodat de parochianen ook wisten waarvoor ze konden inschrijven. Er is een protocol gemaakt, daar hebben de leden van de pastoraatgroep en de BCP hun aanvullingen op gegeven. Op 23 mei kwam het bisdom met protocollen voor de vieringen. Toen bleek dat die bijna parallel liepen aan ons opgestelde plan. We hebben een aantal bisschoppelijke richtlijnen toegevoegd aan ons eigen protocol. Daarna heeft het parochiebestuur en het pastoraal team er zich over gebogen en nog wat aanbevelingen gedaan die we ook hebben opgenomen waarna het plan door het parochiebestuur is goedgekeurd. Daardoor kon de viering op 4 juni ook daadwerkelijk doorgaan. Het was een woord- en gebedsdienst waarbij pastor Heleen v.d. Reep voorging. Omdat er nog niet gezongen mag worden waren er mooie liedjes op CD gezet. De aanwezige gelovigen waren enthousiast en schreven meteen in voor de volgende week. Wij kijken terug op een hectische periode waarbij we vooral veel voldoening hebben gehaald uit de enthousiaste reacties van de parochianen, want dáár hebben we het allemaal voor gedaan!! En nu maar hopen dat de planningen m.b.t. de corona crisis niet worden teruggedraaid vanwege een nieuwe uitbraak. Wij bidden in de vieringen voor een steeds meer versoepelen van de maatregelen zodat we op niet al te lange termijn weer gewoon voor onze vieringen naar onze kerk kunnen gaan.

Pastoraatgroep en BCP