Dit protocol is voor iedereen die naar de Nicolaaskerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne – handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes – en gezondheid – bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

 Reserveren:

Als U aan een viering wilt deelnemen, dient u zich in de week voorafgaand aan de viering aan te melden bij het secretariaat van de Nicolaaskerk, via mail nieuwveen@rkgroenehart.nl of op donderdagochtend tussen 9.30 uur en 11.00 uur telefonisch op 0172-538125.

Als u voor beide te laat bent kunt u zich op vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur nog aanmelden bij Marian Berkhout, tel. 06-25143571

Uw naam wordt genoteerd en er zal u gevraagd worden of u gezond bent. En of u zich aanmeldt voor de weekendviering of de doordeweekse viering.

Bedenkt u wel: er mogen 30 parochianen komen vieren en vol is vol.

Als u niet gereserveerd hebt mogen wij u niet toelaten!

Hygiëne:

Bij binnenkomst van de kerk (houdt u zich aan de anderhalve meter regel?) wordt u door een vrijwilliger naar de zijpaden van de kerk verwezen. Aan het begin van het pad reinigt u uw handen met desinfecterende gel. U loopt zover mogelijk door naar voren. Daar wijst een vrijwilliger u waar u kunt gaan zitten.

U kunt alleen plaats nemen op de bank waar een sticker geplakt is. (als u zit vóór u)

Op sommige banken kunnen 3 mensen plaats nemen, op sommige banken 2.

Tussenliggende banken blijven leeg. Dit heeft te maken met de anderhalve meter maatregel.

 Dienst van het woord:

Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.

Bij de vredeswens geven we elkaar niet de hand.

Er wordt niet gezongen.

H.Communie Uitreiking:

Dit vindt voorlopig nog niet plaats.

Als het wel weer gaat plaats vinden houden wij ons aan de volgende regels:

U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.

U dient voort het ontvangen van de H.Hostie uw handen te reinigen. Handgel hiervoor staat vóór in de kerk.

Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand.

Wilt u de H.Hostie niet met uw hand aanraken, dan kan een eigen corporale(bv kleine schone witte zakdoek) meegebracht worden op de hand en zo de H.Hostie naar de mond gebracht worden.)

Collecte:

U kunt bijdragen aan de collecte bij het uitgaan van de kerk via een collectemand op een tafel bij de uitgang.

Ook kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening nr. NL42RABO0300304218 H.Clara BCP Nieuwveen. Fijn als u uw parochiekern wilt blijven steunen in een tijd waarin wij geen inkomsten hebben.

Na afloop:

De gelovigen op de achterste bank verlaten het eerst de kerk door de zij-uitgangen of ingang. Volgt u hierbij ook de aanwijzingen van de vrijwilligers.

Er is geen koffiedrinken.

Kaarsje bij Maria:

Bij het kaarsenbranden en gebed dient u de anderhalve meter maatregel te volgen.

De kaars wordt aangestoken aan een andere brandende kaars

Om de handen te reinigen is desinfecterende handgel aanwezig.

 

NB We vieren weer elk weekend vanaf 21 juni 2020 en doordeweeks om de veertien dagen vanaf vrijdag 26 juni 2020