Vanaf 1 juli mogen we weer vieren  met 100 personen. Dit mag dus zeker in de open lucht en dat komt mooi uit, want bij de Lourdesgrot is ruimte genoeg voor 100 gelovigen die samen willen komen om het feest van Maria Tenhemelopneming te vieren.  Hulpbisschop Hoogenboom zal de celebrant zijn. 

Het is natuurlijk niet het grootschalige feest, dat wij gewend zijn te vieren,  met bezoekers uit allerlei dorpen uit de omgeving.  Vanwege de Coronamaatregelen willen wij nu in eerste instantie de eigen parochianen de gelegenheid geven om deze viering bij te wonen.  Daarom hebben wij het volgende reserveringsplan opgesteld.

Reserveren voor de parochianen uit Zevenhoven:  telefonisch via nr. 538291 op
7 augustus tussen 9.00 en 11.00 uur

Gelovigen van buiten Zevenhoven kunnen op 14 augustus, ook weer tussen 9.00 en 11.00 uur, informeren  of er nog plek is en dan eventueel reserveren. 

De grotviering kunt u ook volgen via de live stream op
www.rkgroenehart.nl